Digitaltjenesten

Europower.com er en informasjonstjeneste for kraft- og energibransjen. Løpende nyhetsdekning, et rikholdig nyhetsarkiv og en omfattende selskaps- og selskapsdatabase er integrert i et system tilrettelagt for avanserte søk på ulike nivåer.

Foruten nyheter inneholder Europower.com data for finansiell informasjon, eierstrukturer, kraftproduksjon, historikk over oppkjøp og fusjoner m.v.

Vi tilbyr to hovedprodukter, men vårt modulssystem gjør at vi kan skreddersy løsninger tilpasset kundens behov.

Abonnementer på europower.com fornyes automatisk og har seks måneders oppsigelsestid.

Ta kontakt med Fredrik Kveen på telefon 93256151 for nærmere informasjon.

ProduktoversiktObserver  Vision


Nyheter
  
Daglige nyhetervv
Daglige presseklippvv
Nyhetsarkivvv
Daglige markedskommentarervv
Lenker til mer enn 1700 kraftrelaterte nettsider   vv
Energikalendervv


Selskapsdatabase
  
Selskapsprofilvv
Eieroversiktvv
Eierinteresser (9 nivå) v
Transaksjoner - fusjoner og oppkjøp (M&A) v
Resultatregnskap v
Balanseregnskap v
Kontantstrøm v
Regnskaps- og nøkkeltall v
Direkte og indirekte eide kraftstasjoner v


Rapporter
  
Selskapsdata v
Eierinformasjon v
Elkunder, elbalanse, elproduksjon v
Regnskapstall v
Nøkkeltall finansielle v
Nøkkeltall per ansatt v
Sammendrag (hoved- og nøkkeltall) v
Kraftstasjoner v
Transaksjonsoversikt (M&A) v
Nettinformasjon v

Observer

For deg som ønsker å holde oversikten, bli kontinuerlig oppdatert, samt få innsyn i enkel selskapsinformasjon og nøkkeltall. Observer er en realtids nyhetstjeneste som følger nyhetsbildet hver dag.

Vision

I tillegg til full nyhetdekning og arkiv er dette tjenesten for deg som ønsker å overvåke utviklingen i fornybarbransjen på en strukturert og systematisk måte. Vision er det mest omfattende energy intelligence produktet med full oppslags- og analysefunksjonalitet og komplett informasjonsgrunnlag.

Analyser

I tillegg til vår selskapsdatabase, utvikler våre analytikere rapporter og analyser for kraftbransjen.
Se analyser