Digitaltjenesten

Europower.com er en informasjonstjeneste for kraft- og energibransjen. Løpende nyhetsdekning, et rikholdig nyhetsarkiv og en omfattende selskaps- og selskapsdatabase er integrert i et system tilrettelagt for avanserte søk på ulike nivåer.

Foruten nyheter inneholder Europower.com data for finansiell informasjon, eierstrukturer, kraftproduksjon, historikk over oppkjøp og fusjoner m.v.

Vi tilbyr to hovedprodukter, men vårt modulssystem gjør at vi kan skreddersy løsninger tilpasset kundens behov.

Abonnementer på europower.com fornyes automatisk og har seks måneders oppsigelsestid.

Ta kontakt med Fredrik Kveen på telefon 93256151 for nærmere informasjon.

ProduktoversiktObserver  Vision


Nyheter
  
Daglige nyheter

//www.europower.com/Images/article202650.ece/BINARY/original/hake.png

//www.europower.com/Images/article202650.ece/BINARY/original/hake.png

Daglige presseklipp

//www.europower.com/Images/article202650.ece/BINARY/original/hake.png

//www.europower.com/Images/article202650.ece/BINARY/original/hake.png

Nyhetsarkiv

//www.europower.com/Images/article202650.ece/BINARY/original/hake.png

//www.europower.com/Images/article202650.ece/BINARY/original/hake.png

Daglige markedskommentarer

//www.europower.com/Images/article202650.ece/BINARY/original/hake.png

//www.europower.com/Images/article202650.ece/BINARY/original/hake.png

Lenker til mer enn 1700 kraftrelaterte nettsider   

//www.europower.com/Images/article202650.ece/BINARY/original/hake.png

//www.europower.com/Images/article202650.ece/BINARY/original/hake.png

Energikalender

//www.europower.com/Images/article202650.ece/BINARY/original/hake.png

//www.europower.com/Images/article202650.ece/BINARY/original/hake.pngSelskapsdatabase
  
Selskapsprofil

//www.europower.com/Images/article202650.ece/BINARY/original/hake.png

//www.europower.com/Images/article202650.ece/BINARY/original/hake.png

Eieroversikt

//www.europower.com/Images/article202650.ece/BINARY/original/hake.png

//www.europower.com/Images/article202650.ece/BINARY/original/hake.png

Eierinteresser (9 nivå) 

//www.europower.com/Images/article202650.ece/BINARY/original/hake.png

Transaksjoner - fusjoner og oppkjøp (M&A) 

//www.europower.com/Images/article202650.ece/BINARY/original/hake.png

Resultatregnskap 

//www.europower.com/Images/article202650.ece/BINARY/original/hake.png

Balanseregnskap 

//www.europower.com/Images/article202650.ece/BINARY/original/hake.png

Kontantstrøm 

//www.europower.com/Images/article202650.ece/BINARY/original/hake.png

Regnskaps- og nøkkeltall 

//www.europower.com/Images/article202650.ece/BINARY/original/hake.png

Direkte og indirekte eide kraftstasjoner 

//www.europower.com/Images/article202650.ece/BINARY/original/hake.pngRapporter
  
Selskapsdata 

//www.europower.com/Images/article202650.ece/BINARY/original/hake.png

Eierinformasjon 

//www.europower.com/Images/article202650.ece/BINARY/original/hake.png

Elkunder, elbalanse, elproduksjon 

//www.europower.com/Images/article202650.ece/BINARY/original/hake.png

Regnskapstall 

//www.europower.com/Images/article202650.ece/BINARY/original/hake.png

Nøkkeltall finansielle 

//www.europower.com/Images/article202650.ece/BINARY/original/hake.png

Nøkkeltall per ansatt 

//www.europower.com/Images/article202650.ece/BINARY/original/hake.png

Sammendrag (hoved- og nøkkeltall) 

//www.europower.com/Images/article202650.ece/BINARY/original/hake.png

Kraftstasjoner 

//www.europower.com/Images/article202650.ece/BINARY/original/hake.png

Transaksjonsoversikt (M&A) 

//www.europower.com/Images/article202650.ece/BINARY/original/hake.png

Nettinformasjon 

//www.europower.com/Images/article202650.ece/BINARY/original/hake.png

Observer

For deg som ønsker å holde oversikten, bli kontinuerlig oppdatert, samt få innsyn i enkel selskapsinformasjon og nøkkeltall. Observer er en realtids nyhetstjeneste som følger nyhetsbildet hver dag.

Vision

I tillegg til full nyhetdekning og arkiv er dette tjenesten for deg som ønsker å overvåke utviklingen i fornybarbransjen på en strukturert og systematisk måte. Vision er det mest omfattende energy intelligence produktet med full oppslags- og analysefunksjonalitet og komplett informasjonsgrunnlag.

Analyser

I tillegg til vår selskapsdatabase, utvikler våre analytikere rapporter og analyser for kraftbransjen.
Se analyser