Digitaltjenesten

Europower.com er en informasjonstjeneste for kraft- og energibransjen. Løpende nyhetsdekning, et rikholdig nyhetsarkiv og en omfattende selskaps- og selskapsdatabase er integrert i et system tilrettelagt for avanserte søk på ulike nivåer.

Foruten nyheter inneholder Europower.com data for finansiell informasjon, eierstrukturer, kraftproduksjon, historikk over oppkjøp og fusjoner m.v.

Vi tilbyr to hovedprodukter, men vårt modulssystem gjør at vi kan skreddersy løsninger tilpasset kundens behov.

Abonnementer på europower.com fornyes automatisk og har seks måneders oppsigelsestid.

Ta kontakt med Fredrik Kveen på telefon 93256151 for nærmere informasjon.

ProduktoversiktObserver  Vision


Nyheter
  
Daglige nyheter
Daglige presseklipp
Nyhetsarkiv
Daglige markedskommentarer
Lenker til mer enn 1700 kraftrelaterte nettsider   
Energikalender


Selskapsdatabase
  
Selskapsprofil
Eieroversikt
Eierinteresser (9 nivå) 
Transaksjoner - fusjoner og oppkjøp (M&A) 
Resultatregnskap 
Balanseregnskap 
Kontantstrøm 
Regnskaps- og nøkkeltall 
Direkte og indirekte eide kraftstasjoner 


Rapporter
  
Selskapsdata 
Eierinformasjon 
Elkunder, elbalanse, elproduksjon 
Regnskapstall 
Nøkkeltall finansielle 
Nøkkeltall per ansatt 
Sammendrag (hoved- og nøkkeltall) 
Kraftstasjoner 
Transaksjonsoversikt (M&A) 
Nettinformasjon 

Observer

For deg som ønsker å holde oversikten, bli kontinuerlig oppdatert, samt få innsyn i enkel selskapsinformasjon og nøkkeltall. Observer er en realtids nyhetstjeneste som følger nyhetsbildet hver dag.

Vision

I tillegg til full nyhetdekning og arkiv er dette tjenesten for deg som ønsker å overvåke utviklingen i fornybarbransjen på en strukturert og systematisk måte. Vision er det mest omfattende energy intelligence produktet med full oppslags- og analysefunksjonalitet og komplett informasjonsgrunnlag.

Analyser

I tillegg til vår selskapsdatabase, utvikler våre analytikere rapporter og analyser for kraftbransjen.
Se analyser