Statnetts industritariffer er diskriminerende, ifølge en klage Eftas overvåkingsorgan Esa har mottatt.. Foto: Jon Kristian Schnell, Norsk Hydro
Statnetts industritariffer er diskriminerende, ifølge en klage Eftas overvåkingsorgan Esa har mottatt.. Foto: Jon Kristian Schnell, Norsk Hydro

Sentralnett-tariffen innklaget til Esa

Industrien får diskriminerende lav sentralnettariff, ifølge en anonym klage Eftas overvåkingsorgan Esa har mottatt.

Publisert: 2018-10-31 09:27:13.0 
Oppdatert: 2018-10-31 09:27:13.0

EFTA GRIF STAN NOR

26. september mottok Esa en klage mot Norge angående Statnetts tariffmodell. Ifølge klagen gir modellen urettmessige fordeler til enkelte energiintensive bedrifter sammenlignet med hva andre grupper får.

Det går fram i et Esa har sendt til Olje- og energidepartementet, som Europower har sett.

Er du abonnent, kan du lese hele saken her

Dersom du ikke abonnerer, ta kontakt med marked@europower.com eller på 22001150.