Kommunene må vurdere takstene på sine nettanlegg på nytt.
Kommunene må vurdere takstene på sine nettanlegg på nytt.

LVK stenges ute fra skattegruppe

LVK får ikke være med i arbeidsgruppe om eiendomsskatt på nettanlegg, hvor blant annet  Statnett, KS og Energi Norge er med.

Publisert: 2018-07-10 12:50:39.0 
Oppdatert: 2018-07-10 12:50:39.0

STAN NETT SKAT NOR

De fleste av landets kommuner må nå vurdere takstene på sine nettanlegg på nytt etter en dom i høyesterett fra juni i fjor, også de om lag 200 kommunene der Statnett har anlegg.

I dette arbeidet vil Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK), som har 174 medlemskommuner, gjerne bidra, siden deres sekretariat ifølge et brev til Statnett har «betydelig erfaring og kompetanse» i spørsmål om eiendomsskattetaksering av nettanlegg.

Ville være med

LVK samarbeider med KS, som deltar i en arbeidsgruppe om temaet. Denne gruppen ønsket LVK å delta i, og skrev at KS hadde stilt seg positiv.

«Vi antar at et samarbeid vil være positivt for alle parter og kan bli et viktig virkemiddel i å oppnå en ensartet praksis for taksering av nettanlegg. Dersom LVKs sekretariat deltar i arbeidsgruppen, vil det være langt lettere for LVK å kunne anbefale medlemskommunene å ta ibruk de hjelpemidlene man eventuelt utarbeider», skrev LVKs leder Torfinn Opheim i sitt brev til Statnett 19. juni, som Europower har sett.

Statnetts svar ble imidlertid negativt. Selskapet påpeker at det allerede er etablert et prosjekt i regi av Sintef, i samarbeid med Energi Norge og ni nettselskaper, derunder Statnett. Videre er KS representert. Fra januar til juni ble det avholdt fem møter.

«Statnett gjør oppmerksom på at selskapet ikke har mandat til å avgjøre hvem som skal delta i arbeidsgruppen eller ikke. Deltakelse fra eksterne miljøer har vært diskutert i arbeidsgruppen og det er konsensus rundt de nåværende deltakerne», skriver Statnett.

Vil ha dialog

Arbedsgruppens intensjon er å ferdistille det arbeidet som går på transmisjonsnettet innen desember i år.

Utkast vil bli sendt på høring til berørte parter, etter planen i slutten av september eller begynnelsen av oktober.

«LVK vil da ha full mulighet til å fremme sine synspunkter og kunne bidra til en ensartet praksis for taksering av nettanlegg», skriver Statnett.

Opheim er ikke fornøyd.

– Min kommentar er det som jeg sier til mitt sekretariat og til våre medlemskommuner når det gjelder alle saker: dialog, dialog, dialog. Det er det vi ønsker, på et tidligst mulig stadium for å rense vekk alle uenigheter og kanskje kompromisse på andre Jeg hadde håpet at vi fikk være med og bidra med kompetansen vårt sekretariat har, som jeg mener er betydelig. Så får vi bare forholde oss til svaret. Vi er åpne for å være med å stille vår kompetanse til disposisjon, sier han til Europower.