Knut Lockert i Distriktsenergi vi ha svar fra NVE hvordan nettselskaper skal forholde seg AMS-attester når Helsedirektoratet sier at det ikke skal skrives ut slike attester. – Det er ingen diagnose og det kan ikke dokumenteres, sier Lockert. Foto: Haakon Barstad
Knut Lockert i Distriktsenergi vi ha svar fra NVE hvordan nettselskaper skal forholde seg AMS-attester når Helsedirektoratet sier at det ikke skal skrives ut slike attester. – Det er ingen diagnose og det kan ikke dokumenteres, sier Lockert. Foto: Haakon Barstad

Vil ha svar fra NVE om AMS-attester

Helsedirektoratet sier nei til at leger skal skrive ut AMS-attester. Nå vil Distriktsenergi ha svar fra NVE om hvordan nettselskapene skal forholde seg til helseattester som allerede er skrevet ut.

Publisert: 2018-04-12 08:17:06.0 
Oppdatert: 2018-04-12 08:17:06.0

NVE TIMM NOR

For en måned siden ble det klart at Helsedirektoratet råder fastleger til å ikke skrive ut AMS-attester fordi det vil være i strid med helsepersonelloven.

Nå vil Distriktsenergi (tidligere Defo) ha svar på om NVE kommer til å endre på retningslinjene angående helseattester og AMS-fritak, og på hvordan nettselskapene skal forholde seg til attestene som allerede er skrevet ut.

Er du abonnent, kan du lese hele saken her

Dersom du ikke abonnerer, ta kontakt med marked@europower.com eller på 22001150.