Daglig leder i Elhub, Tor Bjarne Heiberg, må nok en gang varsle om utsettelse av Elhub. Utsettelsen til februar 2019 vil innebære en ekstra kostnad på 25 millioner kroner.  Foto: Haakon Barstad
Daglig leder i Elhub, Tor Bjarne Heiberg, må nok en gang varsle om utsettelse av Elhub. Utsettelsen til februar 2019 vil innebære en ekstra kostnad på 25 millioner kroner. Foto: Haakon Barstad

Ny Elhub-utsettelse koster 25 mill.

Statnett bekrefter i dag det Europower i går antok, nemlig at Elhub-oppstarten utsettes ytterligere. Ny dato er 18. februar 2019. Utsettelsen gjør Elhub 25 millioner kroner dyrere

Publisert: 2017-12-15 11:06:52.0 
Oppdatert: 2017-12-15 11:10:08.0

STAN ELHUB NETT NOR

Europower kunne i går fortelle at et nesten samlet bransjeråd anbefaler Elhub-utsettelse og at NVE har bedt Statnett lytte til bransjen.

Statnett har fulgt anbefalingen og kan i dag bekrefte at ny oppstartsdato for Elhub nå er fastsatt til 18. februar 2019. Dermed er Elhub-oppstarten blitt utsatt for femte gang.

Blir 25 millioner dyrere

Styret i Statnett behandlet i slutten av september ny tidsplan for prosjektet, som la opp til oppstart av Elhub 22. oktober 2018. Basert på styrevedtaket fra dette møtet har prosjektet drøftet den nye tidsplanen med kraftbransjen. Innspillene fra bransjen har vært entydige på at det må settes en dato som med stor sikkerhet kan nås, samtidig som mange har påpekt at en eventuell oppstart i siste kvartal i 2018 vil medføre ekstra risiko på grunn av innspurten i AMS-utrullingen.

- Hvis vi legger til grunn at oktober 2018 er noe for tidlig, så er neste realistiske dato for oppstart 18. februar 2019, sier daglig leder i Elhub Tor B. Heiberg i en pressemelding i dag.

Den nye datoen innebærer også at kostnadsrammen for Elhub øker med 25 millioner kroner, til 685 millioner kroner.

- Det meste av denne økningen skyldes forlenget drift av IT-systemer, samt at ansatte må jobbe lenger på prosjektet enn tidligere forutsatt, opplyser Heiberg.

God fremdrift

I en melding opplyser Statnett at de likevel mener fremdriften i Elhub prosjektet er god, og at de viktigste milepælene denne høsten er nådd.

- Det gjenstår likevel et omfattende test- og godkjenningsprogram som alle markedsaktører må gjennom før oppstart. Det er viktig at endelig dato for oppstart kan fastsettes med stor sikkerhet, og derfor settes det av mer tid til denne delen av testfasen, skriver Statnett i en melding til aktørene. 

Testes til våren

Som tidligere legges det opp til at testing og godkjenning av markedsaktørene starter opp våren 2018. En forutsetning for oppstart i februar 2019 er at alle markedsaktørene er godkjent for bruk av Elhub i løpet av tredje kvartal 2018. Eksakt frist for godkjenning skal vedtas av NVE.

Forslaget til dato for oppstart vil nå oversendes til NVE, som skal forskriftsfeste ny dato for overgang til Elhub.