Prosjektdirektør i Statnett/Elhub, Tor Bjarne Heiberg, sier en nærmest samlet bransjeråd ønsker enda en Elhub-utsettelse. Foto: Haakon Barstad
Prosjektdirektør i Statnett/Elhub, Tor Bjarne Heiberg, sier en nærmest samlet bransjeråd ønsker enda en Elhub-utsettelse. Foto: Haakon Barstad

Det går mot nok en Elhub-utsettelse

Et nesten samlet bransjeråd anbefaler Elhub-utsettelse. NVE har bedt Statnett lytte til bransjen, og Elhub-sjefen bekrefter at det nå er viktig med størst mulig forutsigbarhet for å unngå store kostnader ved endringer i siste liten.

Publisert: 2017-12-14 16:21:30.0 
Oppdatert: 2017-12-14 16:21:30.0

STAN ELHUB NETT NOR

I oktober la Statnett fram sitt utkast til oppdatert plan for Elhub for Elhubs bransjeråd og ekspertgruppe, som består av et trettitalls representanter for store og små nettselskaper og kraftleverandører. Utkastet tok sikte på oppstart i oktober 2018.

I et brev fra NVE til OED 29. november om status for utvikling av Elhub, som Europower har sett, går det imidlertid fram at alle disse selskapene, bortsett fra ett, mente at planen burde ha mer tid til feilretting etter markedstesten og etter den såkalte Go-Live-simuleringen, som er en generalprøve for oppstart. Kun ett selskap meldte at Elhub burde holde seg til den foreslåtte planen på oktober 2018.

– Svært viktig med trygghet

Elhub-sjef Tor Bjarne Heiberg bekrefter innholdet i brevet overfor Europower.

– I den ekstra runden vi har tatt med bransjen om tidsplanen, peker veldig mange på at det er svært viktig med en dato som det er stor trygghet med, fordi dette involverer så mange aktører og replanlegging blir veldig kostbart. Alle vektlegger at vi må ha en plan som det er stor sikkerhet rundt og at vi må legge inn gode riskomarginer slik at planen holder, sier Heiberg.

Det er imidlertid mye å ta hensyn til når et tidspunkt fastsettes.

– I tillegg ble det tatt opp at lansering av Elhub høsten 2018 vil sammenfalle med utrulling av AMS, og at dette vil bli ressursmessig krevende i den perioden. Videre fikk vi veldig klare tilbakemeldinger om at desember og januar er veldig dårlige måneder å og over til Elhub, fordi overgangen krever stor beredskap, og at det er lite ønskelig å gjøre dette i romjula.

– Videre ble det påpekt at januar er en oppgjørsmåned for å lukke bøkene fra året som har gått. Alle peker på at man burde legge til litt mer tid. Så var det én aktør som mente at man erfaringsmessig bør holde planen for å holde trykket oppe, men samtidig ta beslutninger om fremgang underveis, sier Elhub-sjefen.

Pilottesting

Han forteller at Elhub denne høsten har begynt pilottesting på et tyvetalls aktører.

– Flere har fått mer erfaring og innsyn i hva som kreves, og jeg tror mange aktører har fått et bedre beslutningsgrunnlag av for planlegging av egne aktiviteter og kanskje gjennom det ser at de kanskje trenger litt mer tid enn de hadde trodd.

– Er du enig med de som mener at man trenger mer tid?

– Dette involverer veldig mange aktører, og jo senere man gjør replanlegging, jo mer krevende blir det . Jeg er enig i at man må legge enda større vekt på at det blir stor sannsynlighet for at tidsplanen som legges, kan holdes, og at det skapes størst mulig  forutsigbarhet, sier Heiberg.

En av årsakene til at det er viktig å få god sikkerhet rundt tidspunktet, er at det er en såkalt frysperiode på tre måneder før og tre måneder etter Elhub-innføringen hvor selskaper ikke teknisk kan slå seg sammen. Juridisk kan de selvsagt det, men uten at de vil kunne slås sammen i Elhub. Dette er det viktig at selskaper som vurderer å slå seg sammen, kan ta med i beregningen.

Opprinnelig var planen å lansere Elhub i oktober 2016, men prosjektet har blitt utsatt flere ganger.

I september anslo Heiberg at kostnadene for prosjektet var økt med 15 prosent til 660 millioner kroner.

Varsler snarlig beslutning

Den endelige beslutningen om utsettelse er imidlertid ennå ikke tatt.

– Det får vi komme tilbake til om ikke lenge, sier Heiberg.

– Før jul?

– Ja, vi vil ganske snart komme med mer info rundt dette.

I sitt brev til OED skriver NVE at det viktig for tillit og omdømmet til bransjen at det ikke blir flere utsettelser i Elhub-prosjektet.

«NVE har bedt Statnett om å vurdere sterkt å ta hensyn til innspillene fra bransjen. Vi har også bedt Statnett om å legge stor vekt på å skape tillitt og trygghet for at Elhub går i drift uten flere utsettelser», skriver direktoratet.