Fleksibiliteten i det tyske og britiske kraftsystemet vil settes på prøve i årene som kommer. Illustrasjonsfoto: (Norges største flerårsmagasin, Blåsjø). Foto: Statkraft
Fleksibiliteten i det tyske og britiske kraftsystemet vil settes på prøve i årene som kommer. Illustrasjonsfoto: (Norges største flerårsmagasin, Blåsjø). Foto: Statkraft

Nordisk kraft kan være løsningen for Tyskland og Storbritannia

Halvparten av Tyskland og Storbritannias elektrisitet vil være fornybar innen midten av 2020-tallet. Fleksibel kraft fra Norden blir viktig for å løse utfordringene som kommer, ifølge ny rapport.

Publisert: 2017-11-15 08:59:34.0 
Oppdatert: 2017-11-15 08:59:34.0

NETT PROD GER GBR NOR

I en ny økonomisk studie fra Bloomberg New Energy Finance (BNEF) slås det fast at kostnadene for vind- og solenergi vil mer enn halveres innen 2040, og at halvparten av Tyskland og Storbritannias elektrisitet vil komme fra fornybar energi innen midten av 2020-tallet.

En så kraftig økning av variabel energi vil måtte komplimenteres med fleksible ressurser og energilagring, heter det i studien, og mellomlandsforbindelser nevnes som en viktig del av løsningen.  

Dersom du er abonnent, kan du lese hele saken her.

Dersom du ønsker å teste tjenesten, ta kontakt med marked@europower.com eller via 22001150.