Elhub-sjef Tor Bjarne Heiberg kan ikke garantere Elhub-lansering i oktober neste år, men han sier at planen de har lagt er så god som mulig. (Foto: Haakon Barstad)
Elhub-sjef Tor Bjarne Heiberg kan ikke garantere Elhub-lansering i oktober neste år, men han sier at planen de har lagt er så god som mulig. (Foto: Haakon Barstad)

Elhub-sjefen: - Dette svir for oss

Elhub-sjef Tor Bjarne Heiberg sier utsettelsen av Elhub-lanseringen til oktober 2018 svir, men at usikkerheten rundt lanseringstidspunktet er mindre nå enn tidligere.

Publisert: 2017-09-29 11:41:29.0 
Oppdatert: 2017-09-29 11:41:29.0

STAN ELHUB NETT NOR

Som Statnett nettopp kunngjorde er oppstarten av Elhub nå utsatt til oktober 2018.  Opprinnelig var planen å lansere i oktober 2016, mens siste orientering anslo første kvartal i 2018

Samtidig med dagens kunngjøring opplyser Elhub også at kostnadene for prosjektet er økt med 15 prosent til 660 millioner kroner.

Mindre utfallsrom

Elhub-sjef Tor Bjerne Heiberg svarer slik på spørsmål fra Europower om hvorfor vi etter alle utsettelsene skal tro den reviderte tidsplanen.

- For det første hadde vi ikke gått ut med det hvis vi ikke trodde på det. For det andre er vi kommet vesentlig lenger i prosjektet nå. Det er færre aktiviteter igjen i prosjektet. Vi er ferdig med all utvikling og er kommet i gang med testing både eksternt og internt. Derfor har vi mindre utfallsrom på planen enn det som har vært tidligere. Men vi skal gå gjennom en del aktiviteter, og det er fremdeles usikkerhet knyttet til den. Men vi har i planen lagt inn en del reservetid på aktiviteter som ligger på kritisk tidslinje, sier Heiberg.

- Hva er hovedårsaken til utsettelsen?

- I hovedsak at vi har beregnet for lite tid til testing og feilretting. Det har vi lagt til i den nye planen.

Øker ressursbruken

- Har leverandøren, Accenture, gjort en for dårlig jobb?

- Nå jobber vi veldig tett sammen med leverandøren, jeg vil si at vi er sammen om dette.

- Men er du fornøyd med jobben de har gjort?

- Vi jobber sammen og de står på og ser at dette tar lengre tid og at det ikke er heldig for dem. Det som er bra er at de stiller opp og tar ansvar og setter på de ressursene som skal til. I den nye planen styrker vi ressursene, sier Heiberg.

Tar ansvaret

- Hvem har skylden for utsettelsen, Elhub eller leverandøren?

- Det er Elhub som er ansvarlig, vi tar ansvar for forsinkelsen.

- Kostnadene øker med 15 prosent. Hvem skal betale for det?

- Kostnadene fordeles på brukerne av systemet gjennom gebyrmodellen.

- Svir det nok for dere da, siden dere bare kan sende regningen videre?

- Dette svir for oss. Det er en situasjon vi absolutt ikke vil være i og som vi jobber steinhardt for å komme oss så godt som mulig ut av. Det ligger nok insentiver i det. Men i tillegg har NVE varslet at de vil lage en presisering av insentivmodell som legger enda mer vekt på ferdigstillelse.

Ingen garantier

- Men du mener kanskje ikke det har så mye å si fra eller til?

- Nei, jeg mener vi har nok insentiver til å bli ferdig med dette så fort som mulig, uavhengig av modellen. Vi har en hel bransje som venter på dette, og vi har et styre som er veldig opptatt av dette, sier Heiberg.

- Kan du garantere at Elhub lanseres innen utgangen av 2018?

- Jeg kan ikke garantere noen ting, siden det er usikkerhet knyttet til det. Men jeg kan garantere at vi har lagt en plan som er så god som mulig, og hvor vi har tatt høyde for det vi kan, sier Heiberg.