Lyse-sjef Eimund Nygaard ber Industri Energi anerkjenne fornybarnæringen som en egen industri. (Foto: Øyvind Lie)
Lyse-sjef Eimund Nygaard ber Industri Energi anerkjenne fornybarnæringen som en egen industri. (Foto: Øyvind Lie)

Nygaard angriper Industri Energi

Industri Energi må begynne å se fornybarnæringen som en egen industri, ikke kun som en billig innsatsfaktor for den kraftkrevende industrien, mener Lyse-sjef Eimund Nygaard.

Publisert: 2017-08-08 18:19:42.0 
Oppdatert: 2017-08-08 18:19:42.0

KABE STAN GER NOR

Det var på Energirike-konferansen i Haugesund tirsdag at Nygaard kom med det han selv kalte et lite hjertesukk om debatten om den kraftkrevende industriens kår.

– Jeg savner perspektiver og visjoner i debatten om dette i dag, ikke minst fra fagbevegelsen. Perspektiver som beskriver fornybarindustrien som noe mer enn en billig innsatsfaktor som utelukkende er til for den «ekte» industrien, sa Nygaard på Energirike-konferansen i Haugesund tirsdag.

Nygaard, som er administrerende direktør i Lyse og styreleder i Energi Norge, fremhevet kraftbransjens viktige rolle.

– Norsk fornybarindustri er fastland-Norges største verdiskaper og bidrar med verdier for 70 milliarder kroner årlig. Det er ikke bare en innsatsfaktor, det er en selvstendig industri. Arbeidsplassene i fornybarindustrien er like viktige som arbeidsplassene i prosessindustrien, sa Nygaard.

– Utrolig negative

Han advarte mot å lage «kunstige skillelinjer» og sette industriene opp mot hverandre.

– Det fører ikke til noe godt. Isteden bør vi jobbe sammen for å utnytte og foredle de fantastiske fornybare ressursene Norge rår over, sa Nygaard.

Overfor Europower understreker Lyse-sjefen at det ikke var hele fagbevegelsen han snakket om.

– Industri Energi er kanskje de som har vært mest aktive. De ønsker at kraften skal være billig for å underbygge den kraftforedlende industrien. Det mener jeg blir et for snevert syn. De to industriene kan leve side om side, de vil uansett ha meget konkurransedyktige betingelser uten at man tar knekken på den fornybare industrien.

– Er det kabelspørsmålet du sikter til?

– Ja, først og fremst. Men også i saken om opprinnelsesgarantier har de vært utrolig negative. Jeg skjønner ikke egentlig hva de vil med det. Det fører bare til at den ene industrien settes opp mot den andre, og det er det ingen grunn til.

– Det er kraft nok

– Men er det ikke fare for at krafteksporten øker kraftprisene så mye at den kraftkrevende industrien må legge ned?

– Vi kommer til å ha mer enn nok kraft til prosessindustrien og i tillegg tilby tjenester ut av Norge. Kraftkrevende industri kommer til å være konkurransedyktig i all fremtid, så langt jeg ser det i hvert fall, sier han.

Spesialrådgiver Geir Vollsæter i Industri Energi tar til motmæle mot kritikken fra Nygaard.

– Mange av tiltakene som Energi Norge har fått gjennomslag for de siste årene, har utløst investeringer for flere titalls milliarder kroner. Det bygges kabler og annen infrastruktur i hvor formålet i hovedsak er å øke strømprisen. Ingenting påvirker lønnsomheten i industrien mer enn kraftprisen. 1 øre/kWh i prisøkning gir 350 millioner kroner i økte driftskostnader for industrien hvert år. Da blir det for trivielt å si at det er enkelt og at man kan få i både pose og sekk når fordelingen blir så ulik. Betalingsevnen varierer enormt på forbrukssiden, sier han til Europower.

Ber om utredning

– Nygaard sier det likevel vil være lønnsomt for industrien å investere i Norge…

– Vi har i årevis spurt om hvor mye økt nettleie og økt kraftpris betyr for lønnsomheten i industrien. Vi ba om å få dette utredet i energimeldingen og i industrimelingen, men vi får ikke svar. Ti øre i økt kraftpris fjerner mye av bunnlinjen for industrien, sier Vollsæter.

Statnett anslår i sin konsesjonssøknad at de to kablene de bygger til Tyskland og England vil øke kraftprisen med 3 til 4 øre per kWh til sammen, sammenlignet med om de ikke var bygget. Vollsæter tror imidlertid dette tallet er langt høyere, og minner også om at det planlegges flere kabler. Han viser til at Statnett forventer at kraftprisen i Norden blir 50 øre/kWh i 2030.

– Slike priser tror vi ikke kan oppnås uten flere kabler, sier han.

Vollsæter mener derfor politikerne må stoppe videre planer om kabelutbygging.

– Kablene skaper ingen nye arbeidsplasser. Statnett har ikke utredet hensynet til arbeidsplasser i sin konsesjonssøknad og kan heller ikke redegjøre for om kablene skaper nye arbeidsplasser. Vi har stilt spørsmålet til Statnett, og de kan ikke svare. Men vi vet at hver kWh som foredles i industrien skaper sysselsetting og større eksportinntekter enn om kraften ikke foredles, sier han