Hafslund hadde god drift, men fikk liikevel svekket resultat på alle forretningsområder i første halvår sammenlignet med samme periode i fjor.  Foto: Truls Jemtland
Hafslund hadde god drift, men fikk liikevel svekket resultat på alle forretningsområder i første halvår sammenlignet med samme periode i fjor. Foto: Truls Jemtland

Hafslund svekket i alle driftsområder

Hafslund oppnådde et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) for første halvår på 1595 millioner mot 1666 millioner i samme periode i fjor.

Publisert: 2017-07-11 12:09:15.0 
Oppdatert: 2017-07-11 12:09:15.0

HNA RESU NOR

Alle forretningsområdene har solid underliggende drift, men ble påvirket av lavere energietterspørsel som følge av mildt vær i første kvartal, og lav vannføring i andre kvartal. Samtlige forretningsområder har derfor svekket resultatet sammenlignet med første halvår i fjor. Kraftprisen for prisområde NO1 ble 5 øre/kWh høyere enn fjoråret.

Andre kvartal har dessuten vært preget av arbeidet med å legge til rette for Oslo kommune og Fortums transaksjon i Hafslund.

- Jeg er stolt over at organisasjonen har klart å gjennomføre arbeidet uten vesentlige forstyrrelser av løpende drift, sier konsernsjef i Hafslund Finn Bjørn Ruyter.

Fremtidsutsikter

Markedsprisen på kraft er, sammen med energietterspørsel og energiproduksjon, de viktigste verdidriverne som i vesentlig grad kan påvirke forretningsområdenes resultatutvikling for andre halvår.. Kraftprisen påvirker i særlig grad kraftproduksjon og varmevirksomheten, der samlet årstakt for driftsresultat endres omlag 210 millioner kroner og resultat etter skatt omlag 105 millioner kroner ved 5 øre/kWh endring i oppnådd kraftpris.

Hafslund sikrer løpende deler av vannkraft- og fjernvarmeproduksjonen for å redusere kraftprisrisiko. Det fortsetter de også med fremover

Les rapporten på www.hafslund.no/rapport

Resultat 1. halvår i millioner kroner

2017

2016

2015

Ebitda

1595

1666

1461

Driftsresultat

1143

1212

1025

Resultat før skatt

1033

1096

909

Resultat etter skatt

717

763

636

Vannkraftproduksjon i GWh

1368

1548

1559