NVE vurderer om Elhub AS skal tjene mindre penger som følge av utsettelsen tijl 2018. Foto: BKK
NVE vurderer om Elhub AS skal tjene mindre penger som følge av utsettelsen tijl 2018. Foto: BKK

NVE vurderer å «straffe» Elhub økonomisk

NVE vurderer å redusere Elhubs inntekter som følge av den nye utsettelsen til 2018. Elhub-sjefen tror ikke det vil bidra til fortgang i prosjektet.

Publisert: 2017-04-28 18:34:17.0 
Oppdatert: 2017-04-28 18:34:17.0

STAN ELHUB NETT NOR

Statnett kunngjorde fredag at Elhub er utsatt enda en gang, til 1. kvartal 2018. Årsaken er at det er oppdaget for mange feil i testperioden.

Elhub skulle opprinnelig vært satt i drift 1. oktober 2016, men har blitt utsatt. Før fredagens utsettelse var planen lansering i oktober 2017.

NVE mener utsettelsen er beklagelig, og skriver i en pressemelding at de nå vurderer om de skal la utsettelsen få økonomiske konsekvenser for Elhub.

– Utgangspunktet er at Elhub skal få dekket inn sine kostnader fra brukerne, både kapital, avskrivninger, avkastning og driftskostnader. Så må vi se om det er noe grunnlag for å avvike fra den hovedmodellen, fra at de får dekket alle sine kostnader, sier avdelingsdirektør Ove Flataker i NVE til Europower.

Monopolvirksomhet

– Altså for å gi dem insentiver til å drive mer effektivt, siden de driver monopolvirksomhet?

– Elhub er monopolvirksomhet, og samme regelverk ligger i bunn om avkastning ved effektiv drift, sier han.

Daglig leder for Elhub AS, Tor B. Heiberg, tror ikke Elhub vil bli fortere ferdig om de «straffes» ved at NVE reduserer inntekten deres.

– Vi jobber knallhardt, og har mer enn nok insentiver til å få dette på lufta så fort som mulig. Det er ikke der problemet ligger, sier Heiberg til Europower.

Det er Statnett som eier Elhub. Som Europower nylig skrev har Energi Norge tatt til orde for at kraftbransjen bør bli majoritetseier, for å sikre mer effektiv drift.

– Har Statnett og Elhub gjort en for dårlig jobb?

– Jeg mener vi så langt har gjort en god jobb og det markedsdesign og krav til systemløsning som vi har laget viser seg å være riktig. Men dette er et omfattende prosjekt med mye nyutvikling og avansert teknologi. Det innebærer også risiko, og nå er det risikoen for at systemet har mer feil enn det det er tatt høyde for, som har slått til, sier Heiberg.

Ekstern leverandør

– Har dere brukt for lite ressurser eller feil folk på prosjektet?

- Nei, jeg opplever at vi har en meget kompetent organisasjon. Men når man tar inn en ekstern leverandør på denne typen prosjekter er det en fare for at de ikke helt overskuer omfanget og kompleksiteten, og at det således tar noe tid å bygge opp den kompetansen som skal til, sier Heiberg.

Det er Accenture som er Elhubs leverandør.

– Er du nå sikker på at Elhub settes i drift første kvartal neste år?

– Vi mener at det er realistisk. Men nå skal vi bruke tiden framover til å lage nye planer og konkretisere, så vi må komme tilbake til det endelige oppstartstidspunktet.

– Er det noe dere vil ta selvkritikk på, noe dere kunne gjort bedre?

– Jeg ser ikke helt det. Vi har jobbet godt sammen med markedet, og fått gode tilbakemeldinger. Milepælene viser gode resultater. Eksterne it-eksperter sier at kravspekken er noe av det bedre de har sett. Jeg mener vi har gjort en god jobb. Det er ikke kravene og designet det er problemer med, det er rett og slett implementeringen av det. Det er mange komplekse sammenhenger og logikk i systemet, og en feil forplanter seg veldig fort, sier Heiberg.