Det skal investres 140 milliarder kroner i nettet. Den største andelen investeres i sentralnettet.  Foto: Morten Fredheim Solberg
Det skal investres 140 milliarder kroner i nettet. Den største andelen investeres i sentralnettet. Foto: Morten Fredheim Solberg

Nettinvesteringer for 140 milliarder

Totalt er det planlagt investeringer i det norske kraftnettet for 140 milliarder kroner frem til 2025, der sentralnettinvesteringene står for den største andelen. Regionmessig er det i Agder-fylkene det er ventet størst investeringer.

Publisert: 2017-01-11 10:58:00.0 
Oppdatert: 2017-01-11 11:00:42.0

NVE UTBY INVE NETT FORB NOR

En sammenstilling NVE har gjort av alle investeringsplanene viser at det er planlagt investeringer for totalt 140 milliarder kroner i kraftnettet den kommende tiårsperioden (2016-2025). Investeringer i sentralnettet står for en stor del av dette med 50–70 milliarder kroner, men det er også forventet betydelige investeringer på de øvrige nettnivåene.

Er du abonnent, kan du lese hele saken her.

Dersom du ikke abonnerer, ta kontakt med marked@europower.com eller på 93256151.