Rapporter og analyser av kraftbransjen

Europower AS tilbyr et bredt spekter av analyser og rapporter knyttet til strategiske, operasjonelle, finansielle, administrative og eiermessige forhold i det norske kraftmarkedet.

Rapporter

Rapportene skreddersys for å tilfredsstille kundenes informasjonsbehov.

Kunden velger selv hvilken type selskapsinformasjon og hvilke kraftselskap rapporten skal omhandle. 

 • Primære selskapsdata
 • Eierforhold og eierskap
 • Kraftstasjonsoversikter og eierskap
 • Nettinformasjon
 • Eltilgang og Elproduksjon
 • Resultatregnskap
 • Balanseregnskap
 • Kontantstrøm
 • Nøkkeltall - finansielle

Analyser

Europower kan levere analyser innenfor følgende områder:

 • Restruktureringsanalyser
 • Transaksjonsoversikter
 • Analyser av eierstrukturer
 • Bransjeanalyser
 • Lønnsomhets-, nøkkeltall- og benchmarking

Selskapsdatabase

Selskapsdatabasen driftes av analyseavdelingen hos Europower AS, som innhenter selskapsinformasjon fra de respektive årsrapportene og fra selskaper direkte. Databasen er et unikt kunnskapsverktøy, hvor norske selskaper innen produksjon, -distribusjon og omsetning av elektrisk kraft er inkludert.

For mer informasjon se våre produkter.

Kontaktinformasjon

Spørsmål, kommentarer og bestillinger kan mottas per e-post: analyse@europower.com eller per telefon: 22 00 11 50.