Rapporter og analyser av kraftbransjen

Europower AS tilbyr et bredt spekter av analyser og rapporter knyttet til strategiske, operasjonelle, finansielle, administrative og eiermessige forhold i det norske kraftmarkedet.

Rapporter

Rapportene skreddersys for å tilfredsstille kundenes informasjonsbehov.

Kunden velger selv hvilken type selskapsinformasjon og hvilke kraftselskap rapporten skal omhandle. 

 • Primære selskapsdata
 • Eierforhold og eierskap
 • Kraftstasjonsoversikter og eierskap
 • Nettinformasjon
 • Eltilgang og Elproduksjon
 • Resultatregnskap
 • Balanseregnskap
 • Kontantstrøm
 • Nøkkeltall - finansielle

Analyser

Europower kan levere analyser innenfor følgende områder:

 • Restruktureringsanalyser
 • Transaksjonsoversikter
 • Analyser av eierstrukturer
 • Bransjeanalyser
 • Benchmarking

Selskapsdatabase

Selskapsdatabasen driftes av analyseavdelingen hos Europower AS, som innhenter selskapsinformasjon fra årsrapporter og fra selskaper direkte. Databasen er et unikt kunnskapsverktøy, hvor norske selskaper innen produksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk kraft er inkludert.

For mer informasjon se våre produkter.

Kontaktinformasjon

Spørsmål, kommentarer og bestillinger kan mottas per e-post: analyse@europower.com eller per telefon: 22 00 11 50.