En tidlig illustrasjon på hvordan småkraftverket Kvernhuselva kan se ut. Illustrasjon:  Multiconsult og Rullestad og Skromme Energi
En tidlig illustrasjon på hvordan småkraftverket Kvernhuselva kan se ut. Illustrasjon: Multiconsult og Rullestad og Skromme Energi

Hydrogen fra vannkraft kan lønne seg

Forskere slår fast at det kan det kan være mulig for småkraftverk å tjene penger på hydrogenproduksjon.

Publisert: 12. March 2019, 13:34  
Oppdatert: 12. March 2019, 13:35

MIKO NVE FNSV SINT IFE NOR

Sintef har undersøkt mulighetene for hydrogenproduksjon ved en eventuell utbygging av småkraftverkene Skromme, Kvernhuselva og Bordalen i Rullestad i Hordaland.

   

Ikke utbygde småkraftverk

De tre Rullestad-kraftverkene har konsesjon, men er ikke bygget. De ville kunne gitt mye kraft, men høye kostander ved å koble seg til nett gjør det lite regningssvarende å bygge dem med tradisjonell nettilgang.

Sintef-studien konkluderer med at det vil bli krevende å få på plass en lønnsom investering i elektrolysør for hydrogenproduksjon.

   

Vei, havn og settefisk

Likevel mener forskerne at plasseringen av kraftverkene er gunstig fordi hydrogenet kan utnyttes i veitransport, da E134 ligger i nærheten.

Samtidig ser man mulighet for utskiping av hydrogenet fra nærliggende kai. I tillegg trekkes det fram mulig bruk av restproduktet oksygen i et lokalt settefiskanlegg.

Hovedkonklusjonen fra studien er derfor at hydrogenproduksjon i Rullestad, under gitte forutsetninger kan være regningssvarende.

Sintef påpeker også behov for å etablere robuste scenarier for markedsutviklingen for hydrogen og identifisere geografiske områder som kan betjenes, før endelig beslutning om utbygging tas.

   

Treårig prosjekt

Dette er siste del i et forskningsprosjekt i regi av NVE og Småkraftforeninga, som har gått over tre år, og hvor Sintef og IFE har stått for studiene.

– Tanken fra vår side var å kikke på de ubrukte småkraftkonsesjonene og se om det finnes noen mulighet for hydrogenproduksjon ved disse, sier prosjektleder Erlend Støle Hansen i NVE.

– Det vi tar med oss videre fra studiene er at det finnes muligheter, men at ulike forhold må avklares i hvert enkelt tilfelle, legger han til.

Om dette i neste omgang vil føre til at flere småkraftverk blir bygget gjenstår derfor å se.