Preems våtgassanalegg og raffineri i Lysekil. Foto: Preem
Preems våtgassanalegg og raffineri i Lysekil. Foto: Preem

Vil lagre svensk CO2 på norsk sokkel

Forskere skal undersøke muligheter og kostnader ved transport av svensk CO2 for offshorelagring i Norge.

Publisert: 11. March 2019, 12:47  
Oppdatert: 11. March 2019, 12:47

SINT PREM NOR

 ­­­­­­– Dette kan bringe Sverige nærmere målet om å bli klimanøytral innen 2045, sier forskningsleder Kristin Jordal i Sintef til Gemini.no, NTNU og Sintefs nyhetsavis innen forskning.

De norske og svenske forskerne vil se på muligheten for å etablere et anlegg for å fange og transportere CO2 fra Preems raffineri og våtgassanlegg i Lysekil. Målet er å få opp et fullskalaanlegg innen 2025.

   

Kan kutte en halv million tonn

Dette vil kunne redusere CO2-utslippene med opptil 500 000 tonn per år.

– Preems prosjekt er en unik mulighet for Norge og Sverige til å demonstrere synergier mellom CO2-fangst fra svenske utslippskilder og det norske CCS fullskalaprosjektet, sier prosjektleder Stefania Gardarsdottir i Sintef.

Sintef vil bidra i alle deler av verdikjeden innen CCS (carbon capture and storage). Det handler om alt fra utvikling av kompakte varmevekslere, for utnytting av varme til kraft fra raffineriet, til CO2-fangst og evaluering av mulighetene for CO2-transport til deponi i Nordsjøen.

   

Norge i tet

– Norge er ledende på teknologiutvikling for lagring av CO2, og i Sverige er det flere industriselskap med stor interesse for CO2-fangst for å redusere utslipp. Gjennom dette samarbeidet har vi de beste forutsetningene for å nå et storskala fangstanlegg for CCS, sier administrerende direktør Petter Holland i Preem til Gemini.no.

Prosjektet er et samarbeid mellom Preem, Chalmers tekniske høgskole, Sintef Energi, Equinor og Aker Solutions.