Martin Hviid Nilsen fra Energi Norge og Erik Jaques Wiborg fra Statkraft Energi er strålende fornøyd med det nye digitale språket for vannkraften. Foto: Gunhild Haugnes
Martin Hviid Nilsen fra Energi Norge og Erik Jaques Wiborg fra Statkraft Energi er strålende fornøyd med det nye digitale språket for vannkraften. Foto: Gunhild Haugnes

Felles digitalt språk for bransjen

9. april lanseres et nytt felles språk for digitalisering av vannkraften. Språket har fått navnet RDS-Hydro.

Publisert: 08. March 2019, 10:01  
Oppdatert: 08. March 2019, 13:54

STAK ENFO NOR

Vannkraftbransjen har et vell av datasystemer som ikke snakker sammen. Utveksling av data mellom ulike aktører blir ofte vanskelig på grunn av ulike kodeplaner, strukturer og dataformater. Det er også mye særnorske systemer.

 

Dropper å dele data

Det dannes siloer hvor hver og en er opptatt av å vedlikeholde og skreddersy egne systemer. Det lite kommunikasjon på tvers.

– Det er mye rot og kaos i dataarkiver og systemer, for eksempel er det over 400 navn på 11 ulike signaler i bærelageret. Det er så komplisert at aktører dropper å dele data, sa Erik Jaques Wiborg, maskiningeniør i Statkraft Energi, i sitt innlegg på PTK (Produksjonsteknisk konferanse) som gikk av stabelen i Oslo denne uka.

Han er overbevist om at bransjen vil oppnå store gevinster om digitaliseringen i blir smartere og mer standardisert.

   

Arbeidsgruppe nedsatt

– Tenk om vi hadde en felles hub hvor alle enkelt kunne dele og hente informasjonen de trenger, sa Wiborg.

Det ble i fjor satt ned en egen gruppe for å se på dette, med Energi Norge som koordinator og 12 av de største selskapene i bransjen som støttespillere.

– Det trengs et felles språk, en felles standard som alle bruker, teknologi som dekker alle systemer. Det må også være en levende standard som er lett å vedlikeholde.

   

Valgte IEC/ISO 81346

Gruppen fant frem til en grunnleggende standard som tilfredsstilte alle kravene, nemlig IEC/ISO 81346. Dette er en «barnebarnet» av tidligere standarder og kan fungere som en bro mellom alle nivåene i hovedsystemet.

– Den er fleksibel og åpen, med en generisk plattform i bunn og med bransjespesifikke standarder på toppen.

En strålende fornøyd Martin Hviid Nilsen, rådgiver i Energi Norge, fortalte at bransjen har fått mye skryt internasjonalt for arbeidet med standarden.

Han kunngjorde at det nye digitale språket for bransjen RDS-Hydro, som basert på denne standarden, skal lanseres med brask og bram 9. april.