Atle Harby trakk frem forskning som viser at klimagass-utslippene fra vannkraft er svært små i forhold til andre energikilder. Foto: Gunhild Haugnes
Atle Harby trakk frem forskning som viser at klimagass-utslippene fra vannkraft er svært små i forhold til andre energikilder. Foto: Gunhild Haugnes

Forsker satte skapet på plass

Sintefs Atle Harby tok et oppgjør mot skråsikre meninger om strømprisen som følge av utenlandskabler og påstander om at vannkraftverk er miljøverstinger.

Publisert: 06. March 2019, 10:34  
Oppdatert: 06. March 2019, 10:34

MILJ FOSK COTO SINT NOR

- Det er mye synsing ute og går, sa seniorforsker Atle Harby ved Sintef Energi i sitt innlegg på Produksjonsteknisk konferanse som går av stabelen i Oslo denne uken.

Harby fikk bred applaus fra representantene fra energinæringen da han viste til kunnskap og ny forskning som motbeviser flere av påstandene i den offentlige debatten.

   

Store variasjoner

Han påpekte det er stor forvirring rundt strømkablene ut av landet og hvilke priseffekter import og eksport av strøm gir.

- Statistikkene viser at Norge har en nettoeksport av strøm, men dette varierer fra uke til uke og ulike tider på døgnet, sa Harby som også viste til at nivået av vind- og solkraft både i Norge og utlandet kompliserer bildet.

- Kablene styrer ikke prisene. Det er andre forhold som påvirker mer, sa Harby.

Effektkjøringen og dens påvirkning på vannføringen i elver har også vært oppe i kjølvannet av kabeldebatten. Harby påpekte at det ikke er påvist at flere kabler gir mer effektkjøring.

   

Ikke så ren som man trodde?

Harby viste også til en del oppslag ikke minst i internasjonale medier, hvor det påpekes at vannkraften ikke er så ren som man trodde. Blant annet er det hevdet at vannkraftverk slipper ut to og tre ganger så mye klimagasser som kullkraftverk.

Han trakk i sitt innlegg frem karbonsyklusen i naturen og understreket at det alltid vil være CO2 og metan i naturen som følge av disse prosessene, og dette havner også i vannveiene.

   

- Se på nettoutslippene

- Det som er viktig er derfor å se på nettoutslippene, det vil si trekke fra klimagassene som er der, uavhengig av vannkraftverkene.

Han er med i en gruppe på 15 forskere som studerer dette. Blant annet har de gjort målinger i Follsjøen hvor Trollheim Kraftverk opererer. Dette er en innsjø som ikke var der før og som ifølge Harby derfor burde være et «worst case» hvis vannkraftverkene var store miljøsyndere. Forskningen viser imidlertid at CO2-utslippene her er svært små – og langt mindre enn andre energikilder.