Vår Energi

Kvalitetsinformasjon til dine kunder, - bygger omdømme. Kundemagasinet Vår Energi hjelper ditt selskap med å sørge for god og relevant informasjon til nettkunden. Magasinet er fleksibelt, med mulighet for egne lokale sider og budskap fra ditt selskap, til dine kunder.

 
Hva er Vår Energi?

Vår Energi er et høykvalitets livsstilsmagasin om kraft, energi, miljø og klima, og utgis av Energi Forlag. Magasinet har gjennomgått en markant oppgradering og forbedring den senere tid.

Vår Energi er et konsept laget og utformet for energiselskapene i Norge, og utgis for å gi sluttbrukere og husholdningskunder nytteverdi rundt temaer som energiøkonomisering, fornybare og alternative energikilder, energisertifisering, smarte hjem og smartstrøm. Bladet gir forbrukerne informasjon om nettleie, strømpriser og om kraftselskapenes rolle i samfunnet, samt tips og råd om strømsparing, brannsikring.

Energi- og klimaspørsmål og ren, fornybar energi er mer aktuelt enn noensinne. Vår Energi er et attraktivt og fremtidsrettet lokalt livsstils- og forbrukermagasin for husholdningene. Bladet gir muligheter for lokale og regionale tilpasninger og er et kostnadseffektivt virkemiddel i god kundekommunikasjon og omdømmebygging.

Les mer om Vår Energi i informasjonsbrosjyren oppe til høyre, med eksempler på artikler og lokale sider, samt referanser fra deltakende selskaper.

Her er nærmere informasjon og illustrerte eksempler på tematikk Les tidligere utgaver
av Vår Energi