Energi Utdanning viser vei til spennende karrieremuligheter

Fornybarbransjen er sentral for å kunne bidra til å løse klimautfordringene Norge og verden står ovenfor. Energi Utdanning fokuserer på behovet for ny kompetanse som kan fremme fornybar energi og miljøvennlige kraftprosjekter. Magasinet tar for seg de ulike fornybare energikildene og mulighetene disse representerer. De ulike studievalgene presenteres også. Magasinet distribueres til elever og studenter på relevante videregående- og høyskoler.

Fornybarbransjen har behov for langsiktige rekrutteringsstrategier for å sikre seg de beste kandidatene og Energi Utdanning er et godt virkemiddel i dette arbeidet. Bladet er utgitt årlig siden 2008. Energi Utdanning har studenter ved universitetet og høyskoler og avgangsklasser i relevante videregående skoler som sine primære målgrupper.

Magasinet er godt egnet for diskusjon og debatt i undervisningen, og vi mottar stadig mange positive tilbakemeldinger på at magasinet blir aktivt benyttet i undervisningen. Kraft- og energiselskapene, samt leverandører til bransjen, bidrar til å sørge for bred distribusjon gjennom deltakelse i form av annonser, egne sider eller kjøp av opplag for distribusjon til skoler i nærområdet og til egne ansatte med familier.

Les tidligere utgaver
av Energi Utdanning