Dette er de samlede arealene som blir berørt hvis det bygges ut 30 TWh vindkraft, ifølge en rapport utgitt av organisasjonen Motvind. Illustrasjon: Motvind
Dette er de samlede arealene som blir berørt hvis det bygges ut 30 TWh vindkraft, ifølge en rapport utgitt av organisasjonen Motvind. Illustrasjon: Motvind

Kan man høre en vindturbin i Oslo helt til Raufoss?

Vindkraftmotstanderne har lagt en ny rapport på bordet. Det etterlatte inntrykk er at en vindturbin plassert i Oslo kan høres ti mil unna. Men det er helt feil tolkning.

Publisert: 08. October 2019, 16:25  
Oppdatert: 09. October 2019, 09:31

POLI VIND NOR

Rapporten er publisert av nettmagasinet Harvest, og får oppmerksomhet i sosiale medier. Temaet er hvor stort arealbruk vindkraft egentlig krever.

Rapporten inneholder flere iøynefallende kart. Man kan fort tro at kartene illustrerer en teoretisk vindpark plassert i Oslo sentrum, og sirklene på kartet viser hvor store areal som blir berørt av denne vindparken. Et av kartene kan tolkes som at vindparken vil være hørbar helt til Raufoss, snaue ti mil nord for Oslo. Et annet kart gir inntrykk av at den tenkte vindparken i Oslo vil berøre et område som strekker seg langt nord for Lillehammer.

– Er det noen som bor i Oslo som blir plaget av støy fra Gardermoen, spør Norweas Andreas Thon Aasheim retorisk på Twitter.

  

Arealene summert

Men det er en misforstått tolkning. Det sivilarkitekt Bård S. Solem og sivilingeniør Arne Røyset som har skrevet rapporten. De representerer organisasjonen Motvind, og legger ikke skjul på hvor de står i vindkraft-debatten:

– I Norge utføres historiens største naturinngrep av vindkraftbransjen med klima som alibi, skriver de.

Det kartene er ment å vise er hvor store areal som samlet blir berørt av vindkraft i hele Norge hvis det blir bygget ut 30 TWh. Disse arealene er summert, og plassert på kartet med Oslo som utgangspunkt - for å illustrere hvor store areal det er snakk om.

Rapportens hovedpoeng er at arealbruken NVE og andre myndigheter refererer til, er langt mindre enn arealene som faktisk vil bli berørt. Forfatterne legger særlig vekt på at støy gjør at arealene er veldig mye større enn NVEs snevre definisjoner.

Budskapet er at støy, iskast og synlighet må regnes inn når berørte arealer defineres.

– NVE hevder at kun 2-3 promille av Norges landareal blir berørt av vindkraftutbygging. Denne arealrapport viser at terrenginngrepene er fem ganger større, og at arealet som blir ubeboelig på grunn av støy er tre til seks ganger større enn de arealene som refereres, skriver Solem og Røyset.

  

Rapportforfatterne mener at et område tilsvarende Oslo-Lillehammer bør defineres som berørt hvis det bygges ut 30 TWh vindkraft. Illustrasjon: Motvind
Rapportforfatterne mener at et område tilsvarende Oslo-Lillehammer bør defineres som berørt hvis det bygges ut 30 TWh vindkraft. Illustrasjon: Motvind

Stadig større sirkler

Med utgangspunkt i utbygging av 30 TWh vindkraft forsøker de de å illustrere hvor stort areal de direkte inngrepene vil dekke, altså hvor store områder hvor det faktisk blir gravd i terrenget. Summen av disse områdene er markert på kartet med sirkel, med Nesodden og Maridalsvannet som ytterpunkt.

Så fortsetter kartene med stadig større sirkler, blant annet med planområder, områder rammet av iskast og skyggekast, og områder med støy over og under 45 desibel. Til slutt presenteres en kjempestor sirkel som strekker seg fra Oslo til godt nord for Lillehammer. Den illustrerer de samlede områdene i Norge som ifølge rapportforfatterne vil ligge nærmere enn fem kilometer fra en vindturbin.

– Den visuelle dominansen vil sette preg på store arealer, og vindkraftanleggene vil være synlig i svært store areal, er en slags konklusjon i rapporten.

  

Finn Kåre Nyhammer (t.h.) ved Kjeller Vindteknikk mener at rapporten gir et riktig inntrykk, men tolker likevel arealbruken stikk motsatt av rapportforfatterne. Her er han avbildet sammen med kollega Bjørn Egil Nygaard (t.v.) ute på et forskningsoppdrag. Arkivfoto: Haakon Barstad
Finn Kåre Nyhammer (t.h.) ved Kjeller Vindteknikk mener at rapporten gir et riktig inntrykk, men tolker likevel arealbruken stikk motsatt av rapportforfatterne. Her er han avbildet sammen med kollega Bjørn Egil Nygaard (t.v.) ute på et forskningsoppdrag. Arkivfoto: Haakon Barstad

– Ser riktig ut

Rapporten må sees på som et partsinnlegg, men er den helt på jordet? Når man først får sortert bort feiltolkningen kartene lett kan føre til, gir den et riktig inntrykk?

Vi lar Finn Kåre Nyhammer, produktutviklingsleder ved Kjeller Vindteknikk, bedømme rapporten. Han innleder med at han har sett mye rart som presenteres som vitenskapelig, men som bare er surr. Når han ser nærmere på denne rapporten er ikke inntrykket det samme.

– Med de forutsetninger som er satt i rapporten ser dette i grove trekk riktig ut, uten at jeg har gått i detalj i tallene, sier han.

Nyhammer synes imidlertid at rapporten illustrerer det stikk motsatte av det rapportskriverne forsøker å få frem.

– Hvis man flytter sirkelen som illustrerer de direkte inngrepene til et kart over Finnmarksvidda, vil den knapt være synlig. Det gjør kanskje inntrykk når sirkelen blir plassert over Oslo sentrum, men det som slår meg er at det er ganske lite areal som skal til for å bygge ut 30 TWh vindkraft. Vi har ganske store areal disponibelt her i landet, sier Nyhammer.