BKK har i samarbeide med Lerøy fått støtte til å elektrifisere 24 oppdrettsanlegg i Hordaland. Foto: Lerøy
BKK har i samarbeide med Lerøy fått støtte til å elektrifisere 24 oppdrettsanlegg i Hordaland. Foto: Lerøy

Satser 100 millioner på elektrifisering av havbruk

BKK etablerer et eget selskap for elektrifisering av havbruk. Nå søker de etter leder for satsingen med en investeringsramme på over 100 millioner kroner.

Publisert: 10. September 2019, 08:58  
Oppdatert: 10. September 2019, 08:58

BKK NOR

Nyetableringen er en del av BKKs ambisjon om å bli størst i Norge på elektrifisering. I samarbeid med BKK fikk Lerøy Sjøtroll nylig midler fra Enova for å elektrifisere 24 oppdrettsanlegg i Hordaland. Lederen for det nye selskapet skal bygge en organisasjon som vil få ansvar for å elektrifisere disse anleggene og videreutvikle satsningen.

- Havbruk er en stor næring, der vi utvikler, eier og drifter løsninger for å erstatte dieselaggregat med elektrisitet. Det er ikke bare klimavennlig, men vil også redusere støy og eksos og gjøre arbeidsmiljøet bedre for de som jobber ved oppdrettsanleggene, sier Ingrid von Streng Velken, konserndirektør for Innovasjon og utvikling i BKK i en pressemelding.

   

Utviklet ny energiløsning for havbruk

Sammen med Sunnfjord Energi har BKK utviklet konseptet Energipartner, der de prosjekterer, bygger, eier og drifter elektrisk infrastruktur for havbruksnæringen. Sunnfjord Energi blir nå en del av BKK gjennom en fusjon. Den nye stillingen legges til Sunnfjord og Ytre Sogn, der det allerede er kompetanse på elektrifisering av fiskeoppdrett.

- Konseptet vårt gjør overgangen raskere fra fossil til nullutslipp, og det er lettere for havbruksaktørene å ta del i det grønne skiftet, sier Velken.

   

Stort potensial

Det er rundt 1100 oppdrettsanlegg langs kysten i dag. Halvparten av disse er elektrifiserte.

- I første omgang fokuserer vi på de anleggene som kan elektrifiseres med landstrøm. Men på sikt vil det også være aktuelt å elektrifisere anlegg som ligger lenger ute. Da må vi ta i bruk vind, sol og batteri. Teknologien kan også være aktuell for andre næringer, så potensialet er stort, sier Velken.