Knut Kroepelien mener rammeplan for vindkraft på land bør revurderes og minner om at kraftbransjen aldri etterspurte en slik plan. , Foto: Energi Norge
Knut Kroepelien mener rammeplan for vindkraft på land bør revurderes og minner om at kraftbransjen aldri etterspurte en slik plan. , Foto: Energi Norge

- Etterspurte aldri nasjonal ramme for vindkraft

Energi Norge har hele tiden vært kritiske til forslaget om nasjonal ramme for vindkraft på land og mener det er riktig å revurdere hele planen.

Publisert: 08. August 2019, 16:18  
Oppdatert: 08. August 2019, 16:18

VIND NVIN POLI OED

Statsminister Erna Solberg sa til Bergens Tidende i forrige uke at det ikke var sikkert at en nasjonal rammeplan for vindkraft vill bli vedtatt i regjeringen. I ettertid har blant annet vindkraftforeningen Norwea uttalt at det kanskje ikke har så stor betydning om det kommer en rammeplan eller ikke.

Nå går sjefen i Energi Norge enda tydeligere ut og sier at rammeplanen like gjerne kan skrinlegges. 

– Næringen etterspurte aldri en nasjonal ramme for vindkraft og vi var kritiske til ideen da dette kom opp i forbindelse med energimeldingen i 2016. Vi tror ikke at en slik plan bidrar til å realisere de beste prosjektene, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge i en pressemelding.

    

Økt konfliktnivå

Forslaget til nasjonal ramme for vindkraft ble lagt frem av NVE i starten av april i år. Hensikten med rammen var å redusere konflikten rundt ny vindkraftutbygging og legge til rette for mer effektive konsesjonsprosesser i den videre utviklingen. Resultatet har imidlertid snarere blitt økt konfliknivå.

– Vi ser ingen tegn til at den nasjonale rammen vil virke konfliktdempende, snarere det motsatte. Noen leser den som en verneplan, andre leser den som en utbyggingsplan. Det skal i utgangspunktet ikke være noen av delene, men en grovsortering av hensyn, sier Kroepelien.

I likhet med seniorrådgiver Andreas Thon Aasheim i Norwea er han imidlertid positiv til innsatsen NVE har gjort for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget om virkningene av vindkraft.

– Her er det gjort et svært solid arbeid som vil være nyttig for den videre utviklingen av vindkraft i Norge, og for fremtidige konsesjonsprosesser, presiserer Kroepelien.

    

Teknologinøytral beskatning

Energi Norge mener det er positivt at myndighetene legger til rette for lønnsom utbygging av vindkraft. Samtidig er det viktig at dette skjer gjennom teknologinøytral beskatning.

– En korrekt utformet grunnrentebeskatning på ekstraordinær avkastning bør gjelde både vind- og vannkraft. Vi mener også det er helt riktig å se på en naturressursskatt som tilfaller lokalsamfunnet, slik vi har for vannkraften. Hvis miljøaspektet blir ivaretatt, får den beste teknologien vinne, avslutter Kroepelien.

Energi Norge jobber sammen med medlemmene med et høringssvar til Olje- og energidepartementet, som har frist 1. oktober 2019.