Tysk kullkraftproduksjon falt betraktelig i juli sammenlignet med juli i fjor. Foto: Dong Energy
Tysk kullkraftproduksjon falt betraktelig i juli sammenlignet med juli i fjor. Foto: Dong Energy

Kvotemarkedet fungerer

Kullkraftproduksjonen i Tyskland falt med over 30 prosent i juli sammenlignet med samme måned i fjor. Høy CO2-pris er årsaken.

Publisert: 07. August 2019, 11:34  
Oppdatert: 08. August 2019, 10:46

EU WOFF VIND NOR GER GBR

Kvotemarkedet har det siste halvannet året virkelig begynt å virke som det klimapolitiske virkemiddelet det var ment som. Det vises tydelig på tysk kullkraftproduksjon.

Tall fra Fraunhofer-instituttet i Tyskland viser at produksjonen fra brunkullfyrende kraftverk falt med 30 prosent i juli sammenlignet med i fjor, fra 11,8 TWh til 8,2 TWh. Mens produksjonen fra steinkullanlegg falt med 48 prosent fra 6,1 TWh til 3,2 TWh.

– Tyske brunkull- og steinkull-kraftverk produserte betydelig mindre elektrisitet i juli 2019 enn i juli 2018 på grunn av høy CO2-kvotekostnader, skriver professor ved Fraunhofer-instituttet i Freiburg, Bruno Burger på Twitter.

      

Gass og vind

Det er gass- og vindkraft som har dekket opp mye av fallet i produksjonen fra de tyske kullkraftverkene. Vindkraften produserte 48 prosent mer elektrisitet i år sammenlignet med juli i fjor, og gasskraftproduksjonen noterte en virkelig økning med hele 70 prosent i forhold til 2018. 

Den tyske vinden var likevel en større bidragsyter enn gass i juli og produserte 6,7 TWh mot 4,5 TWh i 2018. Tysk gasskraft leverte på sin side 5,2 TWh til nettet i forhold til 3,1 TWh i fjor.