Nasjonal ramme for vindkraft på land har møtt mye motstand. Det er mulig den ikke blir vedtatt i det hele tatt. Ifølge vindkraftorganisasjonen Norwea, så vil det trolig ikke få så stor betydning om den skrinlegges av regjeringen. Foto: Haakon Barstad
Nasjonal ramme for vindkraft på land har møtt mye motstand. Det er mulig den ikke blir vedtatt i det hele tatt. Ifølge vindkraftorganisasjonen Norwea, så vil det trolig ikke få så stor betydning om den skrinlegges av regjeringen. Foto: Haakon Barstad

Tror ikke det får så stor betydning om vindkraftplan skrotes

Ifølge statsminister Erna Solberg  er det ikke sikkert at det blir noen nasjonal ramme for vindkraft på land. Norwea tror ikke det vil få så stor betydning om rammeplanen som nå er på høring blir skrinlagt.

Publisert: 05. August 2019, 09:56  
Oppdatert: 07. August 2019, 08:38

VIND NVIN POLI OED

Rammenplanen for vindkraft på land, som nå er på høring, har møtt massiv motstand. Det har også statsministeren fått med seg. Høringsfristen går ut 1. oktober og etter det vil OED behandle forslaget.

Den siste uken har også politikere kommet på banen og ment at planen ikke bare bør behandles av regjeringen, men også av Stortinget. Men til Bergens Tidende sier statsminister Erna Solberg at det ikke er gitt at det vil bli vedtatt en nasjonal ramme for vindkraft på land.

 

Statsminister Erna Solberg påpeker at det ikke er gitt at regjeringen vil vedta en ramme for vindkraft på land og understreker at dette aldri har vært Høyres udé. Foto: Stortinget
Statsminister Erna Solberg påpeker at det ikke er gitt at regjeringen vil vedta en ramme for vindkraft på land og understreker at dette aldri har vært Høyres udé. Foto: Stortinget

– Vi har ikke tatt stilling til dette enda, sier Solberg, som samtidig påpeker at dette forslaget aldri har vært Høyres idé.

NVE har de siste par årene brukt store ressurser på å lage det faglige grunnlaget for planen som utpeker hvilke områder som er best egnet for utbygging i Norge.

– Høyre har egentlig ikke hatt noen idé om at vi trenger en slik nasjonal ramme. Det er andre som har ment at en slik plan er bedre enn dagens system, sier Solberg.

Statsministeren uttaler også i intervjuet med Bergens Tidende at mange ikke har fått med seg at det i høringen blir stilt spørsmål om det faktisk er behov for en nasjonal ramme.

    

Ikke så stor betydning

Andreas Thon Aasheim, spesialrådgiver i Norwea, er ikke så overrasket over utspillet fra Solberg.

– Vi føler det har gått litt denne veien en stund. Kunnskapsgrunnlaget ligger der, så nå må vi bare se hva som skjer. Jeg tror ikke det får noen voldsom betydning, sier Thon Aasheim til Europower.

Han er også enig med statsministeren i at det ikke har kommet godt nok frem at man også skal vurdere om en slik plan er nødvendig. NVE har lagt ned et betydelig arbeide i kartlegge hvilke områder som er best egnet for utbygging, og dette er et viktig arbeide, også i forhold til å definere hvilke områder som ikke er egnet.

– 65 prosent ekskludert. I praksis er dette mer en verneplan enn noe annet, påpeker Thon Aasheim.

   

Konsesjonsprosessen avgjør

Enten det nå blir vedtatt en nasjonal ramme eller ikke, vil det fortsatt være konsesjonsprosessen som vil være avgjørende om det blir bygget eller ikke. Det er også noe både Solberg og Thon Aasheim påpeker.

– Det er gjort et stort arbeide med kunnskapsgrunnlaget, så får konsesjonsprosessen avgjøre hvor det skal bygges, påpeker Thon Aasheim, som ikke tror det vil få den store betydningen om den foreslåtte rammen for vindkraft til lands blir vedtatt eller ikke.

   

Åpner ikke for vetorett

Solberg vil heller ikke åpne for å gi kommunene vetorett i vindkraftsaker på grunn av nasjonale interesser.

– Men kommunenes synspunkter blir tillagt stor vekt. Det er en av grunnene til at mange utbyggingsprosjekter får avslag, sier Solberg til Bergens Tidende.

Leder for regjeringspartiet Krf, Kjell Ingolf Ropstad, er imidlertid på kollisjonskurs med statsministeren på dette punktet. Til Bergens Tidende sier han at han ønsker å gi kommunene vetorett.