Jørgen Bjørndalen (nr 2 f.v.) i DNV GL Energys team har fått oppdraget med å lede ekspertgruppen som skal utrede driftskoordineringen av kraftsystemet. Her sammen med kollegaer i DNV GL. Arkivfoto: DNV GL
Jørgen Bjørndalen (nr 2 f.v.) i DNV GL Energys team har fått oppdraget med å lede ekspertgruppen som skal utrede driftskoordineringen av kraftsystemet. Her sammen med kollegaer i DNV GL. Arkivfoto: DNV GL

NVE nedsetter ekspertgruppe

OED har bedt NVE om å gjennomgå driftskoordineringen av kraftsystemet. Jørgen Bjørndalen i DNV GL skal lede ekspertgruppen.

Publisert: 04. July 2019, 11:01  
Oppdatert: 05. July 2019, 12:21

NVE AGEN STAN DNVE BKK NETT OED NOR

Målet med arbeidet er å få et faglig grunnlag og en anbefaling til en hensiktsmessig organisering og ansvarsdeling mellom systemansvarlig og nettoperatører på alle spenningsnivå, som kan bidra til en mest mulig sikker og kostnadseffektiv nettdrift, skriver NVE på sine nettsider.

            

Oppdragets omfang

NVE skal vurdere om dagens oppgaver, plikter og ansvarsdeling mellom systemansvarlig og relevante nettoperatører er presisert tydelig nok i dagens regelverk. Behovet for å etablere ordninger for regional og lokal nettstyring og koordinering skal inngå i vurderingen. Konkret innbefatter dette:

  • Beskrive dagens drift og koordinering mellom aktører i kraftsystemet
  • Skissere utfordringer ved dagens organisering og ansvarsdeling i drift
  • Komme med forslag til en hensiktsmessig fremtidig driftskoordinering

                 

Ekspertgruppen

Jørgen Bjørndalen - DNV GL  (Leder)

Camilla Landro Berntsen - BKK Nett

Idar Gimmestad - Statnett Landsentral

Kristoffer Sletten - Agder Energi Nett

Roy Birger Bjørkli - Statnett Region Nord

       

Arbeidet skal resultere i en selvstendig rapport i løpet av april 2020.