Erlend Korseth i Fjordkraft vil snart lansere en konto der solcelle-eiere kan sette inn kWh. Betingelser og priser er imidlertid ikke klare. Foto: Fjordkraft
Erlend Korseth i Fjordkraft vil snart lansere en konto der solcelle-eiere kan sette inn kWh. Betingelser og priser er imidlertid ikke klare. Foto: Fjordkraft

Sett kWh inn på konto

Fjordkraft vil la solenergi-kunder sette overproduksjon om sommeren inn på en kWh-konto. Om vinteren kan de ta strøm ut igjen. Priser og betingelser er foreløpig ikke klare.

Publisert: 03. July 2019, 13:10  
Oppdatert: 05. July 2019, 12:13

FJOR SOLK NOR

Fjordkraft vil snart lansere en kWh-konto for kunder med solceller hvor de kan spare opp produsert strøm fra sommer til vinter. Tjenesten markedsføres som lagring av strøm uten batteri.

Det blir gjort et poeng av at dette er en ny tjeneste i Norge. I Sverige har man imidlertid tilsvarende tjenester. I 2017 skrev Europower om Jämtkraft som da lanserte en solkonto for sine kunder. For 20 kroner i måneden kan kunden lagre sommerproduksjonen på en kWh-konto hos Jämtkraft, for så å ta ut strømmen om vinteren.

– 20 kroner i måneden kan sammenlignes med en investering på mellom 50.000 og 100.000 kroner som en batteribank for villabruk koster, sa Arne Jansson i Jämtkraft til Europower.

Det svenske selskapet har ordningen fortsatt. Det er ikke knyttet krav til at kunden må ha en spesiell strømavtale, men de må være strømkunder hos Jämtkraft.

Norske Ustekveikja lanserte også en solkonto i 2017, men den fremsto mest som en gimmick. Det var kroner som ble satt inn på konto, ikke kWh. Avtalen var dessuten knyttet opp til så høye faste avgifter at vinningen gikk opp i spinningen for kunden. Les mer her.

  

Ikke effekttap

Nå er det altså Fjordkraft som snart vil tilby solenergi-kundene kWh-konto, eller solkonto.

– Solkontoen gjør at kundene ikke trenger å investere i dyre batterier for fysisk lagring av strøm. Man kan si at solkontoen gir tilgang til et virtuelt batteri, med mulighet for uttak når man måtte ønske, sier forretningsutvikler Erlend Korseth i Fjordkraft i en pressemelding.

Han poengterer at mens batterier kan brukes til å lagre strøm fra dag til natt, er de uegnet til å lagre strøm fra sommer til vinter.

– Med solkontoen vil det heller ikke være noe effekttap, selv om det tar måneder fra produksjon til forbruk. 1 kWh inn er også 1 kWh ut, uavhengig av endringer i markedsprisen, sier Korseth.

  

Kan bli dyrt

Det pressemeldingen ikke nevner er at det må betales nettleie når man henter strøm tilbake fra kWh-kontoen.

– Det er riktig, nettleien må betales når kunden henter strømmen tilbake, sier Korseth til Europower.

Tjenesten er ennå ikke lansert formelt, og betingelsene er dermed ikke klare. Fjordkraft vil foreløpig ikke si noe om eventuelle månedlige avgifter, eller om det vil være krav om å knytte seg opp til en bestemt og muligens dyr strømavtale.

– Den månedlige avgiften må vi komme tilbake når avtalen blir lansert. Når det gjelder strømavtale antar jeg at det vil være strømavtalen for plusskundene våre som vil gjelde, sier han.

Fjordkrafts strømavtale for plusskunder har 39 kroner i månedlig avgift, og et påslag på 5,49 øre/kWh på innkjøpspris (altså ikke på spotpris).

– Det er en konkurransedyktig avtale, sier Korseth.

Men det er det egentlig ikke. Sammenlignet med de billigste varige strømavtalene, så er et påslag på over fem øre/kWh relativt mye.

Om det vil lønne seg for en kunde å sette inn kWh på en solkonto vil dermed være et individuelt regnestykke, hvor solcelleeieren må ta både strømproduksjon, forbruksmønster, antatt strømpris, nettleie og strømavtale med i beregningen.