EU og Cicero har utviklet en værtjeneste spesialsydd for energibransjen.
EU og Cicero har utviklet en værtjeneste spesialsydd for energibransjen.

Ny værtjeneste for energibransjen

Skal kunne varsle vær tre måneder fram i tid og også vise forventet strømproduksjon fra solcellepaneler, vind- og vannkraftverk.

Publisert: 02. July 2019, 12:58  
Oppdatert: 02. July 2019, 13:03

FOSK CICE NOR

Norske Cicero er med i EU-prosjektet S2S4E som har utviklet en ny tjeneste de mener skal være nyttig for alle som jobber i værutsatte bransjer. Bakgrunnen er at vi får mer ekstremvær og flere dramatiske værhendelser, som dagens værtjenester i liten grad fanger opp.

Løsningen, som har fått navnet S2S4E Decision Support Tool, er spesialutviklet for energibransjen. Derfor viser den ikke bare vær-, temperatur- og nedbørsvarsler for de neste tre månedene, men også forventet strømproduksjon fra solscellepaneler, vindkraftverk og vannkraftverk.

   

Viser forventet etterspørsel

Cicero skriver i en melding at tjenesten også kan vise forventet etterspørsel etter strøm og vanntilførsel fra snøsmelting til elver og vannkraftverk.

– Målet er at den skal bidra til mer bruk av fornybar energi ved at den vil gi mer klarhet i hvor mye ren strøm som vil bli produsert, forteller Cicero-forsker Nathalie Schaller, som mener dette igjen vil gjøre det mulig å begrense bruken av mindre klimavennlige energikilder.

   

Væravhengig kraft

Produksjonen av fornybar energi er svært væravhengig. Uten vind produseres ingen vindkraft, uten sol ingen solkraft. 

– Bedre værvarsler vil kunne gjøre produksjonen av fornybar energi mer forutsigbar, mener forskningsleder Jana Sillmann ved Cicero.  

Ifølge Sillmann vil forbedrede værvarsler gjøre det lettere for kraftselskaper å planlegge produksjonen sin, og vil trolig også føre til at ren energi blir mer konkurransedyktig.

   

Gratis betaversjon

En rekke klimaforskere og dataeksperter har utviklet tjenesten i samarbeid med energiselskaper, og er tilgjengelig i en betaversjon.

Den vil være helt gratis å bruke minst frem til utgangen av november 2020.

– Verktøyet fungerer bra for en betaversjon. Men selvfølgelig vil ferdighetene til sub-sesong- til sesongbasert prediksjon endres over tid, og vil variere etter sted, noe som gjenspeiles i verktøyet. Dette bør tas i betraktning når man bruker verktøyet, sier hun til Europower.

Sub-sesong er prediksjoner 2-4 uker fram i tid, mens sesongbaserte er opptil tre måneder.

Spillmann opplyser at tjenesten etter planen skal ha funnet sin form og være i vanlig drift mot slutten av neste år.

   

– Værets påvirkning på kraftmarkedet har økt

– Veksten i fornybar energi gjør at værets påvirkning på kraftmarkedet har økt kraftig, og kommer til å fortsette å øke, uttaler Christoph Elsässer, energimeteorolog ved det tyske kraftselskapet EnBW i en pressemelding.

– Gode værvarsler er nøkkelen til suksess i energibransjen, og jo mer fornybar energi vi får inn i kraftsystemet, jo viktigere blir det å ha gode værvarsler, legger han til.

S2S4E er et treårig prosjekt finansiert i av EUs Horisont 2020, og som ledes av Barcelona Supercomputing Center. De 12 partnerne i prosjektet kommer fra sju forskjellige land i Europa, deriblant Cicero.