Europower forutsetter at de fleste strømkundene foretrekker strømavtaler som både er lav i pris, og som holder seg billig. Med det som utgangspunkt har vi kåret de beste varige spotprisavtalene. Foto: Shutterstock
Europower forutsetter at de fleste strømkundene foretrekker strømavtaler som både er lav i pris, og som holder seg billig. Med det som utgangspunkt har vi kåret de beste varige spotprisavtalene. Foto: Shutterstock

De billigste varige strømavtalene

Europower har gått gjennom alle spotprisavtaler, og funnet de tre som er best hvis du som strømkunde ønsker en avtale som holder seg billig.

Publisert: 14. June 2019, 13:46  
Oppdatert: 14. June 2019, 13:48

SPOT HUSH NOR

Denne saken er hentet fra bransjebladet Energi, som Europower gir ut.

  

Det er i dag 97 selskaper som selger strøm på det norske privatmarkedet. Av disse er 87 landsdekkende. Norske strømkunder har rundt 430 ulike spotprisavtaler å velge mellom.

På diverse nettjenester hvor ulike avtaler sammenlignes, er det nesten utelukkende pris i øyeblikket som avgjør hva som er den beste avtalen.

Europower legger i denne kåringen andre kriterier til grunn. Vi forutsetter at de fleste strømkundene foretrekker strømavtaler som både er lav i pris, og som holder seg billig. Med det som utgangspunkt har vi kåret de tre beste spotprisavtalene.

Vi har satt opp følgende kriterier:

  

  1. Strømavtalen skal være en spotprisavtale for privatmarkedet.
  2. Avtalen skal være landsdekkende og tilgjengelig for alle, altså både nye og gamle kunder.
  3. Det skal være en varig avtale, altså ikke tidsbegrenset eller volumbegrenset.
  4. Grunnlaget er et årsforbruk på 20.000 kWh.
  5. Avtaler som setter krav om digital betaling er med i kåringen.
  6. Avtaler som setter krav om medlemskap eller kjøp av andre produkter er ikke med i kåringen.
  7. Avtalen skal være tilgjengelig på leverandørens nettsider.

  

Det springende punktet i kåringen er begrepet varig. Det er ikke et krav om evigvarende vilkår, men avtalen skal ikke være basert på at prisene stadig blir oppjustert. Den kan heller ikke være slik at kunden blir flyttet over til andre avtaler etter en periode.

Energi har vært i kontakt med leverandører som mener dette er en usaklig avgrensning, fordi det ikke finnes strømavtaler hvor det er garantert at vilkårene vil vare. Men som kåringen viser finnes det svært billige avtaler som har hatt de samme vilkårene i flere år.

Alle avtaler med negativt påslag er ekskludert fra kåringen, uansett hvordan vilkårene er formulert. Eneste hensikt med negativ påslag er å lokke til seg kunder som hvis de er passive etter hvert havner på dyrere avtaler.

  

Tre vinnere

På bakgrunn av disse kriteriene har Energi funnet frem til følgende tre avtaler hvor det reelle påslaget er under 2 øre/kWh (se tabell for prisdetaljer):

  

Selskap

Avtale

Påslag øre/kWh

Avgift

kr./mnd.

Totalt årlig

øre/kWh

Hurum Kraft

barestrøm.no

0,60

15,00

1,50

Hafslund Strøm

webSpot

0,00

29,90

1,79

SFE

God straum

0,00

33,00

1,98

  

Kåringen er som nevnt basert på et årlig forbruk 20.000 kWh. Hadde vi satt et lavere forbruk, ville «barestrøm» fra Hurum Kraft kommet enda gunstigere ut. Passerer man et årlig forbruk på 29.800 kWh er Hafslund Strøms avtale «webSpot» den billigste.

Verdt å merke seg er at dette er reelle spotprisavtaler, hvor alle kostnader er inkludert. Det er heller ikke såkalte innkjøpsavtaler som fremstår som spotprisavtaler, men der leverandøren sniker inn regulerkraftkostnaden som et påslag uten å opplyse om det.

  

Andre avtaler fine på papiret

Andre avtaler kan se gunstige ut ved første øyekast. For eksempel Agvas avtale «Spotpris» med 0,0 øre i påslag og 19 kroner månedlig avgift. Men leser man vilkårene er avtalen kun tilgjengelig for nye kunder.

Her gjør Energi også en subjektiv vurdering ved å si at Agva er et selskap som baserer seg på lokketilbud. De kundene som blir kunde hos Agva med en avtale med negativ påslag, kan ikke senere velge Agvas reelt sett billigste avtale. Det kan ikke beskrives som et varig opplegg.

En annen kandidat er Fjordkrafts avtale «Web Spot». 1,99 øre/kWh i påslag og 0 i månedlig avgift er billig, men avtalen figurerer bare i prisoversikter. Går man inn på Fjordkrafts nettside, er den ikke å finne.

En tredje kandidat kunne ha vært Kraftrikets «#SpotUtenPåslag». Her er det null i både påslag og månedlig avgift, og ingen tidsbegrensing. Men avtalen har en begrensing på 30.000 kWh. Ikke årlig, men totalt. Med et årlig forbruk på 20.000 kWh vil avtalen altså kun gjelde i halvannet år. Det vil nok en del kunder kunne akseptere, men etter våre kriterier er ikke det en varig avtale. Avtalen er heller ikke synlig på Kraftrikets nettside.

Slik har vi gått gjennom avtale etter avtale, med objektive kriterier og subjektive vurderinger. Energis totalvurdering er at vi står igjen med de tre nevnte avtalene fra Hurum Kraft, Hafslund Strøm og SFE.

  

Avtale med egen nettadresse

Alle disse tre avtalene har hatt de samme vilkårene i flere år, og selskapene har ingen planer om å endre på dem. Den billige avtalen til Hurum Kraft finnes ikke på selskapets nettside, men er lett tilgjengelig på en egen nettadresse.

– Den avtalen har vært statisk i flere år, og det varierer litt om vi tjener penger på den. I noen perioder taper vi, mens vi andre perioder har marginal inntjening. Det ligger helt i vannskorpen på hva som er forsvarlig, men jevnt over taper vi ikke penger på den, forteller Christian Aakermann i Hurum Kraft.

– Om dere går cirka i null, hvorfor tilbyr denne avtalen?

– Vi må ha et konkurransedyktig produkt. I avtaler hvor man ikke tilbyr noe utover selve produktet, så må prisen være lav. Vi synes denne avtalen er ærlig og rett frem. Den heter «barestrøm», og det er bare strøm, sier han.

– Men avtalen profilerer i liten grad Hurum Kraft siden den ligger på en egen nettadresse.

– Det er et bevisst valg å skille den fra de andre avtalene ved legge den på en egen nettadresse. I de andre avtalene våre vil vi etter hvert tilby tilleggstjenester som gateway eller smart elbil-lading. I denne avtalen er det ingen tilleggsprodukter, og presenteres derfor på en annen måte, sier Aakermann.

  

– Ikke et lokketilbud

Hafslund Strøm kommer heller ikke til å endre på sitt billigprodukt.

– Vi har hatt «webSpot»-avtalen noen år, og har ingen planer om å endre på vilkårene, sier Julie T. Hæhre i Hafslund Strøm.

Avtalen har krav om digital betaling, men det tilfredsstiller jo de fleste kunder i dag. For noen år tilbake var månedsavgiften 9,90 kroner med null i påslag som i dag. Nå er påslaget tredoblet til 29,90 kroner, men fortsatt er altså avtalen den nest billigste av de varige spotprisavtalene.

– Filosofien er at vi ønsker trygge, forutsigbare og konkurransedyktige avtaler som både vi og kunden kan leve med, og som ikke er lokketilbud, sier Hæhre.

– Dere ikke redd for at flertallet av kundene deres, som har dyrere avtaler, vil hoppe over på denne rimelige avtalen?

– Vi tar gjerne imot flere kunder på alle produktene vi har. Dette er ikke et lokketilbud som vi taper penger på, sier Hæhre uten å egentlig å svare på spørsmålet.

  

Går til godt formål

Den mest spesielle produktet er SFEs avtale «God straum». Selv om den er svært billig for kunden, går det meste av betalingen til et godt formål.

Påslaget er null, mens månedsavgiften er 33 kroner. Av dette betaler SFE 20 kroner direkte videre til Plan Norge og et prosjekt som skaffer rent vann til lokalbefolkningen i Zimbabwe.

– Hva er haken med å velge denne avtalen?

– Det er ingen haker. For oss er dette et tapsprosjekt, men de tapene dekker vi inn over markedsføringsbudsjettet. Vi har hatt det samme påslaget siden avtalen ble etablert. Jeg tror det var i 2014, og vi har ingen planer om å endre på vilkårene, forteller Bjarne Dybvik i SFE.

– Hvorfor gjør dere dette?

– SFE har en visjon som heter «Kraft til å påverke framtida». Vi ser på det som en del av samfunnsansvaret å bidra med rent vann til folk ute i verden. Men samtidig er hensikten med denne avtalen å styrke merkevaren SFE på nasjonalt nivå, sier han.

– Styrkes merkevaren av en varig avtale dere taper penger på?

– Vi vinner kunder gjennom en avtale som appellerer med ansvarlighet og en god sosial profil. Kunden kan velge å sitte i denne avtalen, men den dagen de ønsker seg en annen avtale kjenner de merkevaren vår. Hvis de ønsker seg avtaler med tilleggsprodukter, så tilbyr vi det også, sier Dybvik.