Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener Fykesmannen i Trøndelag gjorde en korrekt beslutning da de ga Trønderenergi lov til å starte byggingen av Frøya vindkraft. Arbeidet kan derfor nok en gang startes opp igjen.  Foto: Nei til vindkraftverk Frøya
Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener Fykesmannen i Trøndelag gjorde en korrekt beslutning da de ga Trønderenergi lov til å starte byggingen av Frøya vindkraft. Arbeidet kan derfor nok en gang startes opp igjen. Foto: Nei til vindkraftverk Frøya

Trønderenergi får fortsette arbeidene på Frøya

Kommunaldepartementet finner ingen grunn til å gjøre om på vedtaket til Fylkesmannen i Trøndelag. Trønderenergi kan dermed fortsette arbeidet.

Publisert: 06. June 2019, 14:24  
Oppdatert: 07. June 2019, 14:49

STKR VIND NOR

Saken er oppdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gått gjennom Fylkesmannens vedtak, og ikke funnet grunn til å omgjøre vedtaket om å la Trønderenergi fortsette arbeidet med vindkraftanlegget på Frøya.

Dermed gjelder fortsatt dispensasjonen kommunen ga i 2016 og Trønderenergi kan nok en gang starte opp igjen arbeidet.

– Vi er veldig fornøyde med at vi har fått en endelig bekreftelse på at konsesjonen er gyldig og at Fylkesmannens beslutning blir stående, sier konsernsjef i Trønderenergi, Ståle Gjersvold, i en kort kommentar til Europower.

Selskapet har nylig mottatt meldingen og vurderer nå hvor raskt de kan starte opp igjen arbeidene på Frøya.

    

Kun vurdert Fylkesmannens beslutning

Departementet minner om at de ikke har tatt stilling til selve vindkraftanlegget, men bare vurdert Fylkesmannens behandling av saken.

– Jeg har hele tiden vært tydelig på at det ikke er opp til Kommunal- og moderniseringsdepartementet å vurdere om det skal bygges vindkraftverk på Frøya. Vi er bedt om å ta stilling til om fylkesmannen har gjort feil etter plan- og bygningsloven. Det har vi ikke funnet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding fra departementet.

Saken har dessuten reist enkelte spørsmål som er av betydning også for andre vindkraftprosjekter. Departementet håper derfor at deres behandling av saken kan bidra til at det ikke oppstår tvil i tilsvarende saker.               

Endelig beslutning

Det har vært mye frem og tilbake rundt arbeidene på Frøya og motstanden ser bare ut til å ha vokst i ukene som har gått. Nå mener sjefen i Trønderenergi at den endelige avgjørelsen har falt.

– Dette er så endelig som det kan få blitt etter vårt syn, sier han.

   

Økonomisk tap

I en epost til Europower legger kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem til at de nå er svært fornøyde med at en endelig avgjørelse foreligger, men minner om at det vil koste.

– Forsinkelsene som har oppstått skaper bare tapere fordi dette til syvende og sist blir en stor ekstraregning som må dekkes av noen. Det er dessverre sannsynlig at Frøya kommune vil lide økonomisk tap på grunn av dette, fordi vi blir nødt til å holde kommunen ansvarlig for de forsinkelsene som har oppstått på grunn av kommunens urettmessige vedtak om byggestopp, skriver han.