De ansatte i Oppdal Everk er kritiske til å bli kjøpt opp av Trønderenergi. Foto: Tore Wuttudal
De ansatte i Oppdal Everk er kritiske til å bli kjøpt opp av Trønderenergi. Foto: Tore Wuttudal

Stritter imot Trønderenergi-salg

Ansatte kaller et salg av hele Oppdal Everk til Trønderenergi for hastverk. De frykter kutt i antall arbeidsplasser og negative ringvirkninger lokalt.

Publisert: 05. June 2019, 17:17  
Oppdatert: 05. June 2019, 17:17

FUSJ OPPE STKR NOR

«Var salg av Oppdal Everk avtalt spill?» er spørsmålet de 19 ansatte i Oppdal Everk stiller i et leserinnlegg i lokalavisen OPP.no.

De ansatte viser til et møte med Oppdal-ordfører Kirsti Welander høsten 2017 der det kom fram at 49,9 prosent salg av aksjene i Oppdal Everk til Trønderenergi var den beste løsningen for selskapet og kommunen.

De ansatte støttet dette, og salget ble gjennomført i oktober i fjor.

   

Vil selge hele selskapet

Men allerede fire måneder senere, februar i år, ville ordføreren utrede salg av hele selskapet til Trønderenergi.

Det er dette de ansatte mener er hastverk og viser til at avtalen som ble gjort i fjor høst vil gi lavere kostnader og bedre effektivitet og en styrke for begge selskapene. De ansatte mener en utredning om fullt salg vil ta fokus vekk fra dette.

De har ingen tro på argumentet om at Oppdal Everk vil falle kraftig i verdi dersom ikke salget skjer nå, og etterlyser dokumentasjon på dette.

Oppdal Everk er omorganisert mye den senere tid. Kraftproduksjonen er solgt og aksjene i Vitnett overført til kommunen. I tillegg har selskapet vært gjennom en runde effektivisering.

   

Frykter høyre nettleie

De ansatte frykter også for høyere nettleie dersom hele Oppdal Everk blir solgt. De peker blant annet på at det nye nettselskapet til Trønderenergi og NTE, og det faktum at nettleien til NTE er vesentlig høyere enn i Oppdal Everk og Trønderenergi.

"Ved en fremtidig utjevning av disse to nettleiene (dvs ett konsesjonsområde), vil også Oppdal få høyere nettleie dersom resten av Oppdal Everk er solgt." skriver de ansatte i leserinnlegget.

De er også redde for å miste innflytelse og tap av lokale arbeidplasser.

De ansatte peker også på en avtale som er inngått mellom Oppdal kommune, Oppdal Everk og TrønderEnergi Nett om at det skal etableres et markedskonsept for av salg av produkter og tjenester på nye fornybare energiløsninger og energieffektivisering – med Oppdal som pilotområde.

   

– Liten grunn til frykt

Kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i Trønderenergi mener de ansatte har liten grunn til å frykte høyere nettleie og at pilotprosjektet ikke blir noe av - selv om Trønderenergi skulle kjøpe alle aksjene i Oppdal Everk.

– Når det gjelder nettleie vil Oppdal komme godt ut av en harmonisering til Trønderenergis nettleie, sier Eidem som påpeker at det vil være to konsesjonsområder for NTE og Trønderenergi i det nye nettselskapet. Det betyr at det fortsatt vil være to ulike nettleier, og at det er lite trolig det vil noen endring på det.

Eidem sier også at det er dialog mellom selskapet og kommunen angående det omtalte pilotprosjektet og at en endring i eierandelen i Oppdal Everk ikke vil endre på det.

Han påpeker også at aksjesalget er Oppdal kommunes prosess i og med at det var kommunen som tok kontakt med Trønderenergi for å vurdere å utløse opsjonen.