Senterlederne Asgeir Tomasgard og Tanja Winter omkranset av olje- og energiminister Kjell-Børge og  Freiberg og John-Arne Røttingen, sjef i Forskningsrådet. Foto: Gunhild Haugnes
Senterlederne Asgeir Tomasgard og Tanja Winter omkranset av olje- og energiminister Kjell-Børge og Freiberg og John-Arne Røttingen, sjef i Forskningsrådet. Foto: Gunhild Haugnes

200 millioner til å forske på energi i samfunnet

Asgeir Tomasgard fra NTNU og Tanja Winther fra UiO kunne slippe jubelen løs i dag. De leder to nye sentre som skal forske på miljøvennlig teknologi med samfunnsfaglige øyne.

Publisert: 22. May 2019, 14:28  
Oppdatert: 22. May 2019, 14:30

FOSK NOR

 Det handler om 200 millioner forskningskroner over åtte år.

– FME er landslaget vårt innen energiforskning, sa olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg da han i dag ga FME-status til følgende sentre:

  • Ntrans (Norwegian Centre for Energy Transition strategies) ved NTNU. De skal blant annet forske på den sentrale rollen energi spiller i omstillingen av samfunnet. De håper å utvikle et faktagrunnlag for de som skal ta beslutninger innen energi- og klimapolitikken.
  • Include (Inclusive Decarbonization and Energy transition) ved Universitetet i Oslo. Dette handler blant annet om å forske på den sentrale rollen kommunene spiller innen energiomstilling og klimagassutslipp.

FME-sentrene (Forskningssentre for Miljøvenning Energi) er en storsatsing fra Forskningsrådet. De som blir valgt kant få tildelt inntil 200 millioner kroner over åtte år.

Det forutsettes også at forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlige aktører som er partnere i senteret  bidrar med finansiering. Åtte FME-sentre er i sving per i dag. 

   

Engasjert i vindkraft-konfliktene 

Begge de to senterlederne var strålende fornøyde med tildelingen. De er begge opptatt av den mest aktuelle samfunnsfaglige temaet innen fornybar energi i dag, nemlig vindkraftmotstanden, ikke minst på Frøya, men også andre steder i landet.

De håper også forskningen deres kan bidra til å dempe slike konflikter i fremtiden.

– Vi har allerede forsket mye på dette. Men det overrasker oss at dette har blitt så dramatisk så fort. Det er viktig å forstå hvorfor noen lokalsamfunn blir positive og andre negative til vindkraft. Vi mener det har med eierskap til prosessen å gjøre, sier senterleder Asgeir Tomasgard i Ntrans.

Han påpeker at det er ulik kunnskap om disse tingene.

– Vi forskere må ta utfordreingen og bli flinkere til å formidle kunnskapen vi sitter på.

Tanja  Winther, senterleder i Include, er enig at nøkkelen er å involvere brukerne, slik at de føler eierskap til de lokale prosessene innen energi og klima.

– Det er viktig å forstå grasrotbevegelsen og lytte til hva folk mener. Erfaring og forskning viser at deltakende utviklingsprosesser vil føre til mindre konflikter, sier Wiinther som påpeker at det haster med omstillingen og at det derfor ikke er tid og rom for feiling.