Konsernsjef Olav Linga i Haugaland Kraft er kritisk til at BKKs bud på Kvinnherad Energis nett foretrekkes, og peker på at følelser har avgjort-  Foto: Øyvind Lie
Konsernsjef Olav Linga i Haugaland Kraft er kritisk til at BKKs bud på Kvinnherad Energis nett foretrekkes, og peker på at følelser har avgjort- Foto: Øyvind Lie

Forstår ikke at kommunen kan si nei til 114 millioner

Haugaland Kraft er ikke bare skuffet over at BKKs bud anbefales i kampen om nettet i Kvinnherad. De mer enn antyder at kampen var avgjort på forhånd. – Sterke krefter i kommunen har allerede bestemt seg, hevder økonomidirektøren.

Publisert: 22. May 2019, 00:12  
Oppdatert: 22. May 2019, 08:18

FUSJ KVIN HAUA BKK DTLL SCHJ KLUG NOR

Budgiverne BKK og Haugaland Kraft har sett innstillingen som forhandlingsutvalget vil presentere for kommunestyret i Kvinnherad onsdag.  Konsernsjef i Haugaland Kraft, Olav Linga, er mildt sagt lite fornøyd med at forhandlingsutvalget anbefaler kommunestyret i Kvinnherad å velge BKK fremfor Haugaland Kraft som fusjonspartner. Han mener innstillingen til forhandlingsutvalget er basert på subjektiv synsing og følelser og ikke på et objektivt grunnlag.

– Dette ser merkelig ut. Vårt tilbud er betydelig bedre økonomisk og derfor føler vi dette er urimelig.  Alt tyder på at lysten på å få spille på lag med BKK har skygget over hva som faktisk er det beste tilbudet for de ansatte i Kvinnherad Energi, kommunen og befolkningen i Kvinnherad, sier Olav Linga, konsernsjef i Haugaland Kraft, til Europower.

Visekonsernsjef og direktør for økonomi og finans, Runar Areklett, er enda tydeligere i sin kritikk av behandlingen og mener hele budrunden har vært et spill der Haugaland Kraft aldri kunne vinne frem. Han hevder også at kommunen vil takke nei til 114 millioner kroner ved å velge BKK fremfor Haugaland Kraft.

– Det er sterke krefter i kommunen som har bestemt seg og som har sterke bånd mot BKK. Vi synes det er helt fair å tape konkurranser der vi er dårligst, men vi har behov for å si i fra når vi føler at det ikke er blitt hensyntatt det som i utgangspunktet skal vurderes, sier Areklett til Europower.

Haugaland Kraft har nå i tillegg til en melding til pressen også orientert samtlige i kommunestyret om hva de mener om forhandlingsutvalgets vurdering og hva som ligger til grunn.

  

Står på sitt

Ordfører Peder Sjo Slettebø forstår at Haugaland Kraft er skuffet over ikke å ha blitt valgt, men holder fortsatt på at de har gjort en vurdering basert på at BKK har det beste tilbudet.

– Vi har trukket den slutningen ut i fra råd fra vår finansielle rådgiver, Ragnar Nesdal i Deloitte, sier Slettebø til Europower

– Hvordan klarer man å vurdere disse budene til å ha en stå forskjellig verdi som 114 millioner kroner?

– Det handler i denne saken om aksjeverdi. Haugaland Kraft har verdsatt seg selv i øvre sjikt, mens BKK har en mer konservativ verdifastsettelse av seg selv. Dermed blir bytteforholdet deretter. Vår finansielle rådgiver mente tydelig at for nettdelen så helte det i retning av at BKK sitt bud var best, forklarer Slettebø og sier videre til Europower;

–  Når det gjelder brevet Haugaland Kraft har sendt kommunestyret er det en rekke ting der som vi vil svare på og komme tilbake til i kommunestyremøtet i morgen.

Haugaland Kraft er fortsatt totalt uenig i verdivurderingen forhandlingsutvalget tar utgangspunkt i. Areklett peker på at de ikke bare er best når det gjelder verdifastsettelse av aksjer i SKL, som var utgangspunktet ved budgivningen.

–  Det var den ene biten. Det andre er hvordan vi har verdsatt Kvinnherad Energi. Det har vi gjort til 50 millioner kroner høyere enn det BKK har gjort. I tillegg så skulle vi vise til hvilken resultatandel de ville fått de siste årene for 2018. Også der lå vi over halvannen million kroner høyere enn hva resultatandelen hadde vært med eierandel i BKK. Da blir det ikke hvordan du verdsetter deg selv, men hvilken avkastning du får på andelen som spiller noen rolle, sier økonomidirektøren.

Han mener videre at dersom de hadde verdsatt seg på samme multipler som BKK har gjort, så ville det fortsatt vært et titalls millioner kroner forskjell i pris.

–  Vi har også sagt at vi kan gjøre oppgjøret i kontanter, og da er det veldig enkelt å se at det er 114 millioner kroner som de sier nei til. Det er formidable penger for kommunen, sier Areklett.

–  Men utvalget mener BKK kommer spesielt bedre ut når det gjelder nettleie?

–  Per dags dato er nettleien så å si lik, kanskje litt høyere i Haugaland enn hos BKK, men i løpet av de siste årene har avstanden blitt redusert. I dag har vi samme nettleie som Lyse og fortsetter utviklingen har vi samme nettleie som BKK innen to år. Men så har vi også anleggsbidrag. Der ligger Haugaland Kraft lavere enn BKK. Også det kan utgjøre millioner så totalt blir det omtrent likt. Det går igjen at det Haugaland Kraft er god på, velger man å se vekk i fra det, mens der BKK er gode velger man å kjøre frem, påpeker en tydelig skuffet og irritert økonomidirektør.

  

Beredskap

Og han har mer krutt på lager og trekker frem at det er svært kritisk at det i vurderingen plutselig er lagt vekt på to nye kriterier som ikke var nevnt i invitasjonen. Det ene dreier seg om beredskap.

–  Der de vurderer beredskapen til BKK til å være 50 prosent bedre enn i Haugaland har man ikke hensyntatt at Haugaland Kraft har regionalnett i området som gjør at vi får lokal styring. I tillegg har vi inngått avtale med Fjellberg, som er i deler av kommunen. Dette er ikke dokumentert, påpeker Areklett.

I likhet med konsernsjefen peker også visekonsernsjefen på at Haugaland Kraft er bedre på alle parametre som kommunen har spurt om.

–  Da er det vanskelig å forstå at tilbudene er vurdert like. For meg er 114 millioner kroner mye. Å si at det ikke er forskjell på budene er graverende, sier visekonsernsjefen.

    

Allerede avgjort

Det er kommunestyret som onsdag ettermiddag skal avgjøre det hele, men Haugaland Kraft frykter at avgjørelsen er tatt allerede før innstillingen av forhandlingsutvalget forelå. .

– Vi vurderte å trekke budet vårt en uke før vi skulle sende det inn på bakgrunn av de innspillene kommunestyret ga, der de ga uttrykk for at de allerede hadde bestemt seg. Det var representanter der som ville velge BKK uansett. Da skrev ordføreren og kommunedirektøren tilbake til oss der de bekreftet at dette ville bli gjort på en objektiv måte og at det skulle være en reell konkurranse. Da blir det veldig spesielt at kommunen vekter økonomien bare 20 prosent på en transaksjon på langt over 300 millioner kroner og så går de ikke inn å vurdere hva som er sterkest, sier Areklett, som nå håper at kommunestyret tar en beslutning basert på fakta.

– Så blir det spennende å se om de vurdere 114 millioner kroner som viktig eller om de vil takke nei, avslutter han.

Kommunestyret i Kvinnherad møtes i morgen kl 1700 for å behandle saken.