Flere tungvektere har signert et brev til Olje- og energidepartementet som støtter Trønderenergis anmodning om statlig arealplan.
Flere tungvektere har signert et brev til Olje- og energidepartementet som støtter Trønderenergis anmodning om statlig arealplan.

Støtter Trønderenergi

I et brev til Olje- og energidepartementet støtter flere fornybaraktører Trønderenergi og ber om at staten griper inn ved Frøya vindkraftverk.

Publisert: 30. April 2019, 13:42  
Oppdatert: 30. April 2019, 13:42

STKR VIND OED NVE NOR

Flere tungvektere i kraftbransjen mener at situasjonen ved Frøya vindkraftverk kan skape tvil om konsesjoner er endelige. Det kommer frem i et brev til OED fra Energi Norge, Zero, NHO, Norwea, Distriktsenergi, Småkraftforeninga, Norsk Industri og Nelfo.

  

Ber staten gripe inn

Som Europower tidligere har omtalt har Trønderenergi bedt om at staten griper ved Frøya. Forfatterne av brevet støtter Trønderenergi og oppfordrer departementet til å benytte bestemmelsen om statlig arealplan. Det er en mulighet Olje- og energidepartementet har, som vil sørge for det ikke er mulig for kommunen å regulere imot den allerede behandlede konsesjonen. 

  

Forutsigbarhet

I brevet understrekes det at et forutsigbart rammeverk er viktig for alle aktørene i fornybarbransjen. Særlig fordi prosjektutviklingen er dyr og krever mye tid. 

«Det vil være alvorlig for viljen både blant næringsaktører og investorer dersom det bres tvil om de kan føle trygghet for investeringer som er forpliktet i prosjekter», heter det i brevet.