Ståle Gjersvold i Trønderenergi  er ikke overrasket, men samtidig lite fornøyd med at Frøya kommune stopper utbyggingen av vindkraftparken som er konsesjonsgitt.  Foto: Haakon Barstad
Ståle Gjersvold i Trønderenergi er ikke overrasket, men samtidig lite fornøyd med at Frøya kommune stopper utbyggingen av vindkraftparken som er konsesjonsgitt. Foto: Haakon Barstad

– Handler kun om følelser og ikke logikk

Frøya kommunestyre har snudd og sier nei til bygging av Frøya Vindpark. Trønderenergi mener det nå handler om følelser og peker på at ulovlige aksjoner aldri må få vinne frem og stanse lovlige vedtak.

Publisert: 12. April 2019, 08:27  
Oppdatert: 12. April 2019, 11:24

STKR VIND NVE NOR

Torsdag ettermiddag besluttet Frøya kommunestyre å følge innstillingen fra formannskapet om å trekke tilbake dispensasjonen de hadde gitt Trønderenergi til å bygge Frøya Vindkraftverk.

Kommunestyrets flertall mente at treårsfristen for å starte byggingen var utløpt ettersom Trønderenergi enda ikke har igangsatt arbeidene med arbeidene. Trønderenergi på sin side peker på at aksjonister har hindret dem i å sette i gang arbeidet og at kommunen derfor ikke kan trekke tilbake en lovlig gitt dispensasjon.

Aksjonistene jublet over at kommunestyret har tatt en modig beslutning, mens Trønderenergi reagerer på at beslutningen er gjort på bakgrunn av ulovlige aksjoner som er gjennomført. Det samme gjør Energi Norge.

   

Følelser og ikke logikk

Beslutningen kom imidlertid ikke overraskende på konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi.

– Vi har hatt dialog med kommunen underveis og var klar over at det gikk den veien. For nå har følelsene tatt over og kommunestyret var nå i en situasjon der det var nødvendig for dem å ta denne beslutningen. Jeg forstår ikke politikernes beslutning, men jeg forstår at det er valg til høsten og at det på Frøya ikke lenger handler om logikk, men om følelser. Da følger du folkets vilje selv om det ikke er den mest ansvarlige beslutningen, sier Gjersvold til Europower.

Etter Gjersvolds oppfatning skapte politikerne selv denne umulige situasjonen da de i januar besluttet å gjennomføre en folkeavstemming om vindkraftparken.

– Den kom jo altfor sent. Spør man folk om råd, selv om det egentlig ikke har betydning fordi konsesjon allerede er gitt, så øker engasjementet. Politikerne undervurderte hva det ville skape av lokal utfordring når de da bestemte seg for å gjennomføre en folkeavstemming.  Da skapte de håp og debatten handler nå kun om følelser og ikke logikk, sier han til Europower.

Energi Norge er svært kritiske til beslutningen tatt av kommunestyret og mener saken har en stor prinsipiell betydning.

– Vi kan ikke få en praksis der ulovlige aksjoner stanser lovlige vedtak, og kommunen gjør helomvending i det byggearbeidene skal starte. Det vil undergrave demokratiske prosesser og skremme bort investorer, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge i en pressemelding.

Han understreker at kommunenes innspill i høringsprosessene blir tillagt stor vekt når NVE behandler konsesjonssøknader. Det er sjelden et prosjekt blir gjennomført uten kommunestyrets støtte. Men signalene må komme når den demokratiske prosessen pågår, ikke etter at alle tillatelser er gitt.

 – Når en konsesjon er gitt, med støtte fra kommunen, må vedtaket respekteres. Ellers blir det umulig å utvikle fornybare energiprosjekter i Norge. Det skaper usikkerhet både for investorer, utbyggere og lokale entreprenører. I tillegg forsinker det omstillingen til et utslippsfritt samfunn, sier Kroepelien.

   

Store tap

Trønderenergi fikk i slutten av mars klarsignal i fra NVE om at byggingen av vindkraftparken kunne starte opp etter at de hadde godkjent MTA- og detaljplan. Samme dag besluttet selskapet at de ville starte opp byggingen allerede uken etter, 1. april. De har imidlertid ikke kommet til anlegget på grunn av demonstranter.

At byggearbeidet forsinkes av demonstranter og nå av en helomvending i fra kommunestyret koster.

– Tror du politikerne har gjort en grundig betraktning i forhold til hva det vi si økonomisk å stoppe arbeidet?

– Nei, kommunen stilte ikke noen spørsmål rundt at det for eksempel var en ulovlig demonstrasjon. Det ble ikke debattert i formannskapsmøte i det hele tatt, understreker konsernsjefen.

– Hva koster det dere at dere nå hindres med oppstart?

– Det koster oss fra 300.000 til 500.000 kroner per dag. I tillegg har vi et titalls millioner kroner allerede i forskuddsbetaling på turbiner og andre ting. Men hvis vi kommer i gang igjen innen rimelig tid, så håper vi at det ikke skal ødelegge nåverdien i prosjektet, sier Gjersvold.

At det blir et økonomisk tap selv om de kommer i gang om ikke så alt for lenge, er nok hevet over enhver tvil og Gjersvold mener også det er svært sannsynlig at noen vil få et erstatningsansvar i etterkant.

Dersom de ikke skulle få starte opp, er det trolig snakk om flere hundre millioner kroner, ettersom prosjektet som har en kostnadsramme på rundt en halv milliard kroner, allerede har inngått avtaler med flere underleverandører.

Hva det i så fall vi innebære av tap, ønsker ikke Trønderenergi-sjefen å spekulere i, for nå er hovedmålet å få satt i gang igjen, noe han også har full tro på.

   

Betydning for mange 

Tror du det som har skjedd på Frøya kan skje andre steder?

– For å si det sånn, så er det årsaken til at vi må stå opp i denne saken. For ulovlige aksjoner kan aldri få vinne frem. Dessuten så vil Frøya bli et symbol for andre. Det merker vi allerede. Det begynner å bli protestaksjoner i Flataker og Osen og andre steder. Hvis dette får presedens, så er det alvorlig. Derfor kan ikke vi tillate at en statlig konsesjon blir overprovd, hvilket den jo egentlig ikke kan heller, sier Gjersvold, som understreker at denne kampen ikke bare gjelder Frøya, men hvordan hele kraftbransjen fremstår.

Også NHO har engasjert seg i denne saken.

– Dette er av prinsipiell betydning for hele norsk næringsliv. Lovlig vedtatte prosjekter med alle tillatelser i orden kan ikke settes i spill på grunn av denne typen aksjoner, sa NHO-sjef Ole Erik Almlid tidligere i uken.

  

Vil få endret vedtaket

Trønderenergi vil allerede fredag ta tak i saken for å få omgjort vedtaket. Men det er en krevende prosess med mye komplisert jus.

–Utfordringen er at det er to ulike lovverk som er koblet sammen. Det er plan- og bygningsloven som er det kommunale lovverket og Energiloven som overprøver den når konsesjon først er gitt. Her blir en dispensasjonssøknad fra 2016 brukt etter at MTA-planen er godkjent. Her er derfor kommunen egentlig nødt til å gi dispensasjon. Men dette er jus og det mange kompliserte forhold som vi må se nærmere på. Så har jo også motparten gode advokater med seg. Det er Gustav Witzøe som betaler for motstandernes advokat, Alsaker, som kommer fra advokatfirmaet SANDS som også Salmar og Gustav Witzøe bruker, påpeker Gjersvold.

Han er imidlertid fortsatt optimistisk til at prosjektet skal bli gjennomført.

   

Litt mer bakgrunn:

Folkeavstemmingen på Frøya som ble avholdt 2. april, ga et tydelig flertall til at det ikke skulle bygge møller. Dette er imidlertid ikke den første avstemmingen folket på Frøya har gjort i denne saken. Også i 2005 var det folkeavstemming på Frøya 2005. Da ble det et knapt ja-flertall for utbygging av vindkraftparken. Det Frøya-samfunnet sa ja til den gangen var en vindpark på 200 MW, med 63 vindturbiner, på et areal nær fire ganger så stort som det som nå kommer.

Møllene var imidlertid 45 meter lavere enn det møllene i den endelige parken ser ut til å bli.

- I 2012 ga NVE konsesjon til 60 MW vindkraft på Frøya. Da blusset debatten opp igjen og det var nye sterke krav om folkeavstemming fordi det ble sagt at folkemeningen hadde endret seg siden 2005. Politikerne på Frøya sa nei til ny folkeavstemming i begynnelsen av 2013, og dermed var det duket for at den rødgrønne regjeringen ved statsråd Ola Borten i OED behandlet de innkomne klagene og ga endelig konsesjon i august 2013, påpeker kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem til Europower.