Analytiker Olav Botnen i Wattsight ser bare stigende priser når han ser ti år frem i tid. Foto: Haakon Barstad
Analytiker Olav Botnen i Wattsight ser bare stigende priser når han ser ti år frem i tid. Foto: Haakon Barstad

Prisen skal opp, opp - og videre opp

Analysebyrået Wattsight mener markedet priser årskontraktene altfor lavt. – De nærmeste årskontraktene ligger 5-6 euro for lavt, mens de lengre ut i tid ligger 20 euro for lavt, sier Olav Botnen.

Publisert: 12. March 2019, 18:07  
Oppdatert: 13. March 2019, 14:46

MAKR PRIS VANN VIND NOR SWE

Det kom frem under innlegget Wattsight-analytikeren holdt på Småkraftdagene i Molde i dag (tirsdag). Etter å ha dratt gjennom prisanalyser på kull, gass og kvoter, samt utvikling i nordisk kraftbalanse og nettutvikling, endte Botnen opp med analysene for fremtidige nordiske strømpriser.

Han presenterte tall som viser hvilke priser Wattsight antar at strømmen vil bli solgt for i ulike år, og sammenlignet dette med prisene de samme kontraktene har i markedet i dag.

– Våre prognoser er vesentlig høyere enn markedet. I frontårene rundt 5-6 euro, og over 20 euro på de lengre kontraktene. Det ligger an til et skikkelig løft i prisene når kablene kommer i drift. Det har ikke markedet priset inn ennå. Med kablene på plass vil det nok bli et annet spotmarked i Norden, da vil kurvene rykke oppover og tilpasse seg et europeisk prisnivå, sa Botnen.

  

Mener markedet er 26 euro feil

Her Wattsights prisforventninger sammenlignet med det årskontraktene er priset til i markedet i dag. Alle tall er euro/MWh.

  

Årskontrakt

Dagens pris

Wattsight

Differanse

2019

43,2

45,5

2,3

2020

37,4

43,3

5,9

2021

33,7

39,6

5,9

2022

33,4

51,3

17,9

2023

33,4

52,3

18,8

2024

32,9

53,2

20,3

2025

32,4

53,5

21,1

2026

32,4

53,0

20,6

2027

32,4

53,3

20,9

2028

32,4

56,4

24,0

2029

32,4

58,3

25,9

  

England tar alt

Wattsights analyse viser et norsk kraftoverskudd på 15 TWh i 2030, og et svensk overskudd på 23 TWh samme år. Totalt vil den nordiske kraftbalansen være 30 TWh i pluss allerede i 2026.

– Det ligger an til at vi går fra en ganske balansert situasjon, til et overskudd på 30 TWh. Det er ganske mye, rundt 8 prosent av all produksjonen vi har i Norden. Overskuddskraften må bort på en eller annen måte, og det vil kablene ta seg av, sa Botnen.

I regnestykket er det tatt hensyn til økning i det nordiske forbruket, med datasentre (17 TWh), transportsektoren (16 TWh) og økt forbruk i industrien (11 TWh). Likevel vil det altså etter Wattsights beregninger være 30 TWh til overs.

– Dette vil bli transportert bort i kabler. Nederland vil ta litt, det samme gjør Polen. Til Tyskland vil kraften gå frem og tilbake, og noen år frem i tid vil det nok ende med at Norden importerer 2-3 TWh fra Tyskland. Det er England som kommer til å ta hele overskuddet, rundt 28 TWh i året. Vi regner med at det vil bli eksportert drøye 9 TWh i hver kabel til England, sa Botnen.

I tillegg til den danske englandskabelen som er på gang, den norske som er under bygging, regner altså Wattsight med at den andre norske (NorthConnect) vil bli realisert på et eller annet tidspunkt.

– Sør-Norge kommer til å ha det høyeste prisen i Norden, siden der vil gå både en og to kabler til England. Nord-Norge vil ha lavere priser siden der vil være mye innestengt kraft, sa analytikeren.