Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund Eco og hans kollega Øistein Andresen i Eidsiva Energi kan allerede over sommeren være del av samme konsern. Fotos: Haakon Barstad
Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund Eco og hans kollega Øistein Andresen i Eidsiva Energi kan allerede over sommeren være del av samme konsern. Fotos: Haakon Barstad

Samlet Hafslund Eco og Eidsiva kan være realitet før høsten

Styrene i Eidsiva Energi og Hafslund Eco er nå enige om avtaleutkast og prinsipper for bytteforholdet. Transaksjonen kan være klar etter sommeren

Publisert: 11. March 2019, 10:02  
Oppdatert: 11. March 2019, 10:02

EIDA NVE HNA OSEN FUSJ PROD NETT VANN NOR

I november ble det kjent at de to store selskapene hadde inngått en intensjonsavtale om om å se på mulighetene for en sammenslåing av selskapene. Nå melder selskapene til Oslo Børs at samtalene har tatt et stort skritt fremover ettersom de har fremforhandlet et utkast til avtaleverk.

Dette er i tråd med intensjonsavtalen mellom partene fra november 2018, og vil bli lagt frem til beslutning hos selskapenes eiere i løpet av andre kvartal 2019.

I børsmeldingen skriver selskapene at de «har håp om at den politiske behandling hos begge selskapenes eiere vil være gjennomført i løpet av utgangen av juni 2019 dersom det oppnås enighet.»

Videre fremgår det at det forventes at transaksjonene kan gjennomføres i tredje kvartal, gitt eieraksept i begge selskaper og nødvendig myndighetsgodkjenning.

   

Avtalepunkter

I avtaleutkastet for sammenslåingen og som eierne i selskapene nå skal ta stilling til, fremgår følgende punkter;

• Hafslund Eco blir eier av 50 prosent av aksjene i Eidsiva Energi og de øvrige 50 prosent av aksjene vil eies av Innlandet Energi Holding – et selskap som vil eies av dagens eiere i Eidsiva Energi

• Eidsiva Energi blir eier av 100 prosent av aksjene i et gjeldfritt Hafslund Nett, som sammen med Eidsiva Nett vil danne et nytt nettselskap

• I økonomisk forstand vil Eidsiva Energi etter transaksjonen bli dobbelt så stort

• Eidsiva Vannkraft blir overført gjeldfritt til Eco Energi, og blir del av et felleseid produksjonsselskap hvor Hafslund Eco (gjennom Eco Energi Holding) blir majoritetseier og Eidsiva Energi en betydelig deleier. Det gjenstår enkelte avklaringer før det endelige bytteforholdet er avklart

   

Endring av gjeld

Bytte av eiendeler vil medføre en gjeldsøkning i Eidsiva Energi på om lag 3,3 milliarder kroner og en tilsvarende gjeldsreduksjon i Hafslund Eco-konsernet.

Samtidig vil det i forbindelse med bytte av eiendeler legges opp til en gjeldshåndteringsprosess for den eksterne gjelden i Hafslund AS, som per utgangen av februar 2019 var på om lag 6,9 milliarder kroner hvorav 1,3 milliarder kroner er gjeld til Den nordiske investeringsbank og 5,5 milliarder kroner er norske obligasjonslån. 2,8 milliarder kroner av gjelden forfaller de neste 12 månedene.

Det legges videre til grunn at Eidsiva Energi minst vil opprettholde sin nåværende «investment grade» rating fra Scope, og at Eco Energi Holding og Hafslund også vil opprettholde en kredittprofil tilsvarende «investment grade» etter at transaksjonen er gjennomført.

Hafslund Eco har engasjert DNB og Danske Bank som rådgivere for gjeldshåndteringsprosessen. Eidsiva Energi har engasjert Sparebank 1 Markets.