Forbrukertilsynet mener at klager på telefonsalg er forårsaket av manglende rutiner i kombinasjon med en strategi om å operere på grensen av det tillatte. Foto: Shutterstock
Forbrukertilsynet mener at klager på telefonsalg er forårsaket av manglende rutiner i kombinasjon med en strategi om å operere på grensen av det tillatte. Foto: Shutterstock

Dette er strømsalg-verstingene

Se hvilke triks de ulike strømsalgselskapene som får flest klager har spesialisert seg på.

Publisert: 28. February 2019, 17:30  
Oppdatert: 04. March 2019, 14:39

HAFS FJOR FORB FORO NORG NOR

Forbrukertilsynet fikk i fjor inn nesten 300 strømrelaterte klager. Ti selskaper står for 230 av klagene, og Hafslund Strøm er den desiderte verstingen.

Som Europower skrev i går har Forbrukertilsynet vedtatt at Hafslund Strøm må betale 30.000 kroner i tvangsmulkt per ulovlig oppringning (les mer her). På forespørsel har Europower fått tilsendt en oversikt over alle strømrelaterte klager Forbrukertilsynet mottok i 2018. Totalt mottok tilsynet 295 klager, og som tabellen under viser er flesteparten knyttet til et fåtall selskaper.

Hafslund Strøm er selskapet som fikk klart flest klager, dobbelt så mange som det neste selskapet på listen. Oversikten fra Forbrukertilsynet viser at nesten alle Hafslund-klagene er kategorisert som «telefonsalg til tross for reservasjon».

Verdt å merke seg er at nummer tre på listen er Norges Energi, som har samme eier som Hafslund Strøm, nemlig Fortum. Til sammen sto disse to selskapene for nesten en tredjedel av alle klagene Forbrukertilsynet mottok i 2018.

  

Ulike spesialiteter

Nummer to på listen er en annen stor aktør med svært aktiv markedsføring. En betydelig andel av Fjordkraft-klagene handler om «ufrivillig bytte av strømavtale» og «villedende markedsføring». Fjordkraft har tidligere fått 400.000 kroner i bot for å ringe kunder som har reservert seg mot telefonsalg.

Det forholdsvis lille selskapet GNP Energy Norge utmerker seg også med mange klager. I Forbrukertilsynets oversikt er nesten alle GNP-klagene kategorisert under «henvisninger til samarbeid med andre tilbydere». Det tyder på at GNPs telefonselgere påberoper seg å samarbeide med lokale strømselskap, uten at dette stemmer i det hele tatt.

GNP Energy Norge har for øvrig samme eiere som Oslo Kraft som også er på listen over selskapene som får flest klager.

Kraft 1, som Europower har omtalt tidligere, utmerker seg ved at nesten alle klagene mot dem er kategorisert som «telefonsalg av elektrisk kraft i strid med angrerettloven».

  

– Bevisst strategi

Klagene som ikke er knyttet til de ti verstingene i tabellen under, fordeler seg på et stort antall selskaper. De aller fleste selskapene det er levert klage på, er bare nevnt én eller to ganger i Forbrukertilsynets oversikt.

Generelt kommer svært mange av klagene etter oppringninger. Juridisk direktør i Forbrukertilsynet, Frode Elton Haug, mener at selskapene må gjøre noe med telefonsalget sitt om de vil bort fra versting-listen.

– Ja, en stor andel av klagene er knyttet til telefonsalg. Dette er en markedsføringsform som genererer mye klager, nesten uansett hvilken bransje som benytter seg av den. Dette skyldes nok en blanding av manglende rutiner og kunnskap hos dem som utfører telefonsalget, i kombinasjon med en bevisst strategi om å operere på grensen av det tillatte. Dersom bransjen ønsker å klatre ned fra klagetoppen, bør man ta tak i telefonsalgsproblemene, sier Elton til Europower.

  

Selskap

Antall klager

Hafslund Strøm

62

Fjordkraft

33

Norges Energi

30

GNP Energy Norge

28

Agva Kraft

20

Kraft 1

16

Oslo Kraft

12

Skagerak Energi

10

Akraft

9

Gudbrandsdal Energi

9

Andre (34 selskaper)

66

Totalt

295