Celsa Armeringsstål  resirkulerer skrapmetall i Mo i Rana. Foto: Celsa Armeringsstål
Celsa Armeringsstål resirkulerer skrapmetall i Mo i Rana. Foto: Celsa Armeringsstål

OED avviser Celsas Esa-klage

Statnetts industritariffer innebærer ikke ulovlig statsstøtte, skriver OED i et svarbrev til Esa.

Publisert: 20. February 2019, 13:51  
Oppdatert: 20. February 2019, 14:00

EFTA GRIF STAN NOR

I høst klaget den spanskeide stålprodusenten Celsa Armeringsstål Statnetts rabattordning for kraftkrevende industri inn for Eftas overvåkingsorgan Esa. Celsa har en fabrikk i Mo i Rana som produserer stål basert på skrapmetall.

Industritariffmodellen, som ble innført i 2015, gjelder forbruk større enn 15 MW i mer enn 5000 av årets 8760 timer.

Fra 2015 til 2018 har de store kundene kunnet få redusert tariffen med opptil 90 prosent. Fra 2019 reduseres dette til 75 prosent.

 

Statnett er ikke staten

Celsa begrunnet klagen med at ordningen kun lar noen av de store forbrukerne få tariffreduksjon, mens andre, som for eksempel stålprodusentene, inkludert Celsa, i praksis ikke kan få.

I svarbrevet til Esa, som Europower har sett, avviser Olje- og energidepartementet (OED) påstandene. For det første påpeker departementet at det er Statnett og ikke NVE eller OED som utformer tariffene.

NVEs rolle i å utforme tariffene er begrenset til å utforme de generelle prinsippene, understreker OED.

Det er først når noen er uenige og klager at NVE og eventuelt OED kan komme med en avgjørelse.

I et innspill til OED om saken påpeker Statnett at det ikke har vært noen klager på industritariffene fra 2015.

  

Ingen klager

Videre understreker OED at for å kvalifisere som statsstøtte i henhold til EØS-regelverket, må tiltaket bli utført direkte eller indirekte gjennom statlige ressurser.

«Departementet holder fast på at det er en klar forskjell mellom oppgaver utført av staten i sin rolle som offentlig institusjon, og tiltak utført av Statnett som et foretak som utfører økonomisk aktivitet», skriver OED.

Selv om differensieringen mellom kunder som i det aktuelle tilfellet kan påvirke den økonomiske situasjonen til enkelte kunder, trenger ikke det å bety at statlige ressurser er brukt.

  

Objektive tariffer

Videre understreker departementet at tariffmodellen gir rabatter for å ta hensyn til fordelene de store aktørenes forbruk har for nettet.

OED viser til at tariffene skal være objektive, ikke-diskriminerende og stimulere til effektiv bruk og utnyttelse av nettet.

«Differensiering mellom ulike kundegrupper skal baseres på nettrelaterte kriterier som er objektive og mulige å verifisere», skriver OED, som altså ikke finner grunn til å tvile på at dette har vært tilfelle med Statnetts tariffer.