To og et halvt år etter først planlagt settes Elhub i dag i drift. Illustrasjonsfoto: Alex Sukontsev
To og et halvt år etter først planlagt settes Elhub i dag i drift. Illustrasjonsfoto: Alex Sukontsev

Elhub i drift

To og et halvt år etter skjema settes Elhub i drift mandag.

Publisert: 18. February 2019, 10:43  
Oppdatert: 18. February 2019, 20:42

STAN ELHUB TIMM NETT NOR

Elhub, et felles IKT-system for kraft- og nettleverandører, skulle opprinnelig vært satt i drift 1. oktober 2016, men har de siste årene blitt utsatt en rekke ganger. Hovedårsaken var ifølge Elhub-sjef Tor Bjarne Heiberg at det var satt av for lite tid til testing og feilretting.

I dag settes imidlertid prosjektet i drift.

«Statnett, nettselskapene og kraftleverandørene har gjort en formidabel jobb for å etablere den felles datahuben. Automatisk behandling av data fra alle strømkundenes målere i Elhub erstatter manuelle og ressurskrevende prosesser hos nettselskapene, slik at kostnadene kan holdes nede. Hver strømkunde kan nå få tilbud om timesbasert strømpris, slik at de kan spare penger på å flytte forbruket til timer med lavere strømpris», uttaler konstituert vassdrags- og energidirektør Anne Britt Leifseth i en pressemelding.

Med Elhub får vi ifølge NVE et enklere og mer effektivt kraftmarked for strømkundene, blant annet gjennom raskere leverandørskifteprosess og enklere tilgang til forbruksdata fra de nye strømmålerne. Strømkundene skal også enkelt kunne dele disse dataene med andre tjenesteleverandører, som for eksempel kan bidra med analyser for energieffektivisering.

Elhub bidrar ifølge NVE til et sterkere skille mellom monopol og marked og dermed til at markedsaktørene får likere konkurransevilkår.