NVE jobber med å få til en regelendring som vil  gjøre at nettselskaper og leverandører ikke kan ha samme merkevare. Foto: Øyvind Lie.
NVE jobber med å få til en regelendring som vil gjøre at nettselskaper og leverandører ikke kan ha samme merkevare. Foto: Øyvind Lie.

Merkevarebytte kan koste millioner

En ny rapport har kartlagt kostnader knyttet til kommende krav om at nettselskap og leverandører ikke kan dele merkevare.

Publisert: 08. February 2019, 16:21  
Oppdatert: 08. February 2019, 16:21

FUSJ NOR

Den nye rapporten slår fast at kostnadene for bransjen ved at nettselskapene bytter merkevare vil ende på 60 millioner kroner. Dersom kraftleverandørene bytter merkevare vil kostnadene for bransjen ende på 100 millioner kroner. Det er Thema som har utarbeidet rapporten på vegne av NVE. 

– Når nettselskap og kraftleverandør deler navn og logo skaper det forvirring for kundene. Navn og logo til nettselskapet og kraftleverandøren skal hjelpe kundene å skille aktørene, sier Ove Flataker, direktør i Reguleringsmyndigheten for energi i NVE, i en pressemelding.

Endringene skal ifølge NVE bidra til likere konkurransevilkår mellom kraftleverandører ved å unngå at enkelte kraftleverandører drar nytte av å bli forvekslet med et nettselskap.

 

Vil styrke konkurransen

For å unngå forveksling vurderer altså NVE å innføre et krav om at alle nettselskaper og leverandører skal ha ulik merkevare.

– Vi jobber med en forskriftshøring om dette som vi regner med å sende ut i vår, sier seksjonssjef, Guro Grøtterud, til Europower.

Ifølge NVE vil et tydelig skille mellom nettselskap og kraftleverandører i navn og logo være viktig for å styrke konkurransen mellom kraftleverandørene.

Årsaken til kostnadsforskjellene i rapporten er at kraftleverandører trenger mer penger til markedsføring ved en merkevareendring enn nettselskaper, ifølge rapporten.