Ifølge BNEF er Kina i ferd med å ta over som det største markedet for havvind. Foto: Jan Arne Wold/Statoil.
Ifølge BNEF er Kina i ferd med å ta over som det største markedet for havvind. Foto: Jan Arne Wold/Statoil.

300 milliarder dollar investert i grønn energi

Fjorårets globale investeringer i grønn energi endte på over 300 milliarder amerikanske dollar. Investeringene i solkraft falt kraftig, mens havvinden vokser i Asia.

Publisert: 22. January 2019, 09:53  
Oppdatert: 22. January 2019, 09:53

SOLK WOFF VIND UNAT

Totalt i verden ble det i 2018 investert 332,1 milliarder amerikanske dollar i fornybar energi. Det kommer frem i Bloomberg New Energy Finance sin rapport «Clean Energy Investment Trends».

På tross av at 2018 var femte året på rad med over 300 milliarder i globale fornybarinvesteringer, sank likevel investeringene 8 prosent i forhold til 2017.

 

Fall for solenergi

Det ble et litt sprikende år for solbransjen. Investeringene falt med hele 24 prosent, men samtidig ble det for første gang installert mer enn 100 GW ny solenergi på et år.

En del av forklaringen på at investeringene i solenergi falt til 130 milliarder dollar, er at kostnaden for å installere en megawatt solkraft falt med hele 12 prosent i 2018, ifølge rapporten. Samtidig falt investeringene i Kina med 53 prosent, som følge av at kinesiske myndigheter strammet inn ordningen for «feed-in»-tariffer.

Andreas Thorsheim i Otovo sier til Europower at verdens investeringer hadde vært nødt til å øke med flerfoldige milliarder dersom en skulle gjort opp for det kraftige prisfallet.

– Det har vært et formidabelt prisfall på solkraft. Det er det beste året noensinne sett med kundenes øyne. Men det er klart at vi gjerne skulle ha sett enda større investeringer som kunne absorbert prisfallet, fordi vi trenger fortsatt massive investeringer i både sol og vind, sier Thorsheim.

Selv om 2018 kanskje ble et litt vanskelig år for solcelleprodusenter, og utviklere i Kina, anslår BNEF at nye solinstallasjoner økte fra 99 GW i 2017 til 109 GW i 2018. 

 

Havvinden snur

I Europa ble det investert over 74 milliarder dollar i grønn energi i 2018, ifølge BNEF. Det er en økning på hele 27 prosent. En del av økningen skyldes fem store havvindprosjekter i milliardklassen, men det er utenfor Europa der det er mest spenning knyttet til havvindsektoren. 

– Balansen innen havvind endrer seg. Land som Storbritannia og Tyskland var pionerer i bransjen og vil fortsette å være viktige. Men Kina tar nå over som det største markedet og nye steder som Taiwan og østkysten av USA er svært interessante for utviklerne, sier sjef for vindanalyse i BNEF, David Hostert, på Bloombergs nettsider.

Totalt i verden ble det investert nesten 26 millioner dollar i havvind i 2018, som er en økning på 14 prosent. I Kina startet man byggingen av 13 havvindprosjekter til over 11 milliarder dollar, mens fjorårets største europeiske prosjekt var Moray Firth East i Nordsjøen på 950 MW med en kostnad på 3,3 milliarder dollar.

 

Kina fortsatt størst

Kina tronet nok en gang på topp over landene med størst investeringer i grønn energi og endte opp på litt over 100 milliarder dollar i 2018. Det er en nedgang på hele 32 prosent. USA følger etter med en økning på 12 prosent fra 2017 og investerte 64,2 milliarder dollar i 2018.

Norges investeringer i ren energi forble uforandret i forhold til 2017, ifølge rapporten. Norske investeringer endte på 2 milliarder dollar som er i overkant av 17 milliarder kroner.