Celsa i Mo i Rana (bildet) lager stål av skrapmetall og vil gjerne ha like stor nettleierabatt som Hydro og Elkem. Foto: Enova
Celsa i Mo i Rana (bildet) lager stål av skrapmetall og vil gjerne ha like stor nettleierabatt som Hydro og Elkem. Foto: Enova

Celsa klaget Statnett-tariffen til Esa

Stålprodusenten Celsa mener Statnett gir enkelte store kraftforbrukere ubegrunnet stor nettleie-rabatt, og har klaget Norge inn for Esa for brudd på statsstøtteregelverket.

Publisert: 2019-01-10 14:43:49.0 
Oppdatert: 2019-01-11 13:19:34.0

EFTA GRIF STAN NOR

Europower skrev i slutten av oktober at en industriaktør klaget Statnetts sentralnettariff inn for Eftas overvåkingsorgan Esa. Den gangen ville ikke Esa opplyse hvem som sto bak klagen. Nå har Europower fått innsyn i deler av klagen, som viser seg å være sendt fra den spanskeide bedriften Celsa Armeringsstål AS. Selskapets produksjon er basert på skrapmetall, og det kaller seg Norges største resirkuleringsselskap.

Celsa hevder i sin klage at sentralnettariffen gir ulovlig statsstøtte i form av redusert nettleie til visse kraftkrevende bedrifter. Andre kraftkrevende bedrifter, som for eksempel nettopp stålprodusenter, er ifølge Celsa i praksis ekskludert fra ordningen.

   

Vil ha flat industri-rabatt

Tariffelementet det klages på ble innført i 2015, for kunder med et forbruk på over 15 MW i mer enn 5000 timer per år.

Celsas utdypende begrunnelse for klagen er sladdet i dokumentene OED har gitt Europower innsyn i.

I et innspill til Statnett i juni skrev imidlertid selskapet at de mente det ikke er påvist at enkeltbedrifter innenfor gruppen av store forbrukere utløser lavere kostnader i kraftnettet enn andre. Derfor skriver Celsa at de vil insistere på at det etableres en flat tariff for alle innenfor denne kundegruppen, og at denne bør ligge på 50 prosent av alminnelig forbruk.

Statnett uenig

Rabatten for enkeltbedrifter har hatt et tak på 90 prosent. For 2019-tariffen foreslo Statnett i januar at rabatt-taket skulle settes så lavt som 40 prosent. Etter kraftig kritikk trakk Statnett tilbake forslaget, og endte med å sette tariff-rabatten til 75 prosent, med løfte om å redusere den med ytterligere 15 prosentpoeng både i 2020 og 2021.

OED vil ikke vurdere klagen overfor Europower, men opplyser at saken behandles på vanlig måte og at de har fått utsatt svarfrist til 11. februar.

Kommunikasjonssjef Christer Gilje i Statnett gir følgende kommentar:

– Vi er ikke enige i fremstillingen av faktagrunnlaget i klagen, og vi vil bistå OED i prosessen med å svare.