Per 4. januar var det 35 nettselskaper som hadde avvik knyttet til den siste milepælen, som hadde frist 17.desember. Foto Maxim Kazmin/Flickr
Per 4. januar var det 35 nettselskaper som hadde avvik knyttet til den siste milepælen, som hadde frist 17.desember. Foto Maxim Kazmin/Flickr

Slipper unna dagbøter

Flere nettselskaper slipper dagbøter selv om de ikke rakk fristen for Elhubs siste milepæl. Nå starter siste fase før oppstart 18. februar.

Publisert: 2019-01-08 13:59:41.0 
Oppdatert: 2019-01-08 13:59:41.0

STAN ELHUB TIMM NETT NOR

Styret i Elhub har besluttet å sette i gang siste fase av prosjektet for innføringen av Elhub, skriver NVE i en pressemelding. Det er på tross av at 35 nettselskaper fortsatt har avvik knyttet til den siste milepælen for prosjektet, som hadde frist 17. desember. Nå avsluttes oppfølgingen av den såkalte milepæl 11, men ingen av selskapene får dagbøter.

– Vi varslet tvangsmulkt i desember, men nå viser det seg at Elhub ikke får gjennomført testen på samme måte som i desember slik at det ikke vil være mulig å få verifisert om avvik er rettet. Av tekniske grunner er det dermed ikke mulig å følge opp den tvangsmulkten, sier seksjonssjef i NVE, Guro Grøtterud, til Europower.

– Så ingen vil få bøter?

– De kommer ikke til å få bøter i denne omgang, men vi har sendt ut varsel om tvangsmulkter for de som ikke klarer sine plikter når Elhub er i drift, sier Grøtterud.

 

I rute?

Milepæl 11 har bestått av krav til datakvalitet og daglig rapportering av timeverdier, og de fleste avvikene i forbindelse med milepælen har vært rapportering av timeverdier til Elhub. Nå varsles det om ny oppfølging av rapportering av timeverdier fra nettselskapene, men Elhub mener det er realistisk at nettselskapene som fortsatt har avvik skal komme i mål i god tid før oppstart.  

– Arbeidet med milepæl 11 har i stor grad vært vellykket, og det er nå kort tid igjen før oppstart av Elhub. Det er ikke hensiktsmessig å følge opp at alle nettselskapene oppfyller kravene knyttet til M11, og vi vil derfor rette fokus mot at nettselskapene overholder regelverket som gjelder når Elhub settes i drift, sier NVE-direktør Ove Flataker i pressemeldingen.

Ifølge daglig leder i Elhub, Tor Bjarne Heiberg, er man veldig nær med å få alle selskapene i havn og de resterende følges opp på daglig basis.

– Status er såpass bra nå, så det er hensiktsmessig å sette i gang med prosessen mot driftsstart, sier Heiberg til Europower.

 

Nytt varsel om tvangsmulkt

I samme pressemelding fra NVE kommer det altså et nytt varsel om tvangsmulkt til nettselskapene. De som ikke rekker å rette avvikene før driftsstarten 18. februar vil dermed trolig måtte betale dagbøter.

Ifølge varselet er det av avgjørende betydning for Elhub at alle nettselskaper gjennomfører riktig daglig rapportering av timeverdier innen 18. februar.