Det er priskrig på julestrømmen. Tøffest ut går Agva Kraft som er å finne med både billigste og dyreste spotavtale. Foto: Mona Adolfsen
Det er priskrig på julestrømmen. Tøffest ut går Agva Kraft som er å finne med både billigste og dyreste spotavtale. Foto: Mona Adolfsen

Fra billigst til dyrest på spotavtale

På strømpris.no finner vi nå 11 spotavtaler med negative påslag. Av disse står Agva Kraft alene for fire av avtalene. Samtidig har leverandøren den dyreste spotavtalen i landet.

Publisert: 2018-12-17 10:04:42.0 
Oppdatert: 2018-12-18 14:41:41.0

TELI FORB HUSH

Ikke bare er det priskrig på julemat. Også strømleverandørene priskrigen og kampen om kundene. I uken før jul er det hele 11 avtaler på Forbrukerrådets prisoversikt Strømpris.no, som har negative påslag på markedsprisen. I tillegg finner vi seks avtaler uten påslag.

Av de 11 avtalene med negative påslag, er det Agva Kraft som går tøffest ut, både i størrelse på avslag, eller tap for selskapet, og antallet avtaler. Totalt er de listet opp med fire ulike spotavtaler med negative påslag.

   

Fra billigst til dyrest etter en måned

Det største avslaget er på avtalen Agva Kampanje Spot som slår av 12 øre/kWh på spotprisen. Denne avtalen er imidlertid gjeldende kun i en måned for nye kunder. Deretter blir kundene overført til standardavtalen Agva Kraft Spot, som har et påslag på 14,9 øre/kWh, og med det er den dyreste spotavtalen på strømpris.no.

Agva Kraft har i tillegg til fire avtaler med negative påslag, også to av avtalene der det ikke ilegges påslag og to avtaler med relativt høye påslag. Det minner igjen om at forbrukerne må være bevisste på avtaletype og ikke bare leverandør.

   

Flere med store avslag

Det er ikke bare Agva Kraft som selger strømavtaler med tap. Morselskapet Telinet har også to avtaler med negative påslag, men i tillegg ser vi flere andre som har kastet seg på konkurransen i en tid da strømprisene er høyere enn vanlig.

Både Gudbrandsdal Energi og SFE Kraft har juleprodukter med henholdsvis Julespot og Nissegavespot.

  

Like navn

Det er også verdt å merke seg hvor like navnene på avtalene er. Her kan nevnes at Agva Kraft Spot Ag har avslag på 7,5 øre, mens Agva Spot – AG har avslag på 4,0 øre. Agva Strøm og Agva Kraft Spot Valgfri er avtaler med null i påslag, mens altså hovedavtalen Agva Kraft Spot har et påslag på 14,9 øre/kWh.

  

Her er oversikten over samtlige med avslag på spotavtaler i den siste uken før jul.:

SelskapAvtalePåslag på spot
Agva KraftAgva Kampanje Spot

-12,0

AkraftSpot

-11,5

Agva KraftAgva Kraft

-9,5

Gudbrandsdal EnergiJulespot 2018

-9,0

Agva KraftAgva Kraft Spot Ag

-7,5

SFE KraftNissegavespot

-7,0

Telinet EnergiTelinet Energi Spot Ag

-6,25

Eidsiva EnergiEidsiva TimeSpot

-6,0

Agva KraftAgva Spot – AG

-4,0

Rauma Energi KraftSpot Trollveggen

-2,0

Telinet EnergiTelinet Spotpris AG

-1,75