Skal Elhub kunne starte opp 18.februar vil 107 nettselskaper måtte rette opp rapporteringsfeil ganske raskt.. Illustrasjonfoto: Haakon Barstad
Skal Elhub kunne starte opp 18.februar vil 107 nettselskaper måtte rette opp rapporteringsfeil ganske raskt.. Illustrasjonfoto: Haakon Barstad

Mulig utsettelse av Elhub

107 nettselskap har ikke oppfylt kravene ved siste milepæl før Elhub-oppstart. Nå er oppstarten i fare og NVE varsler dagbøter.

Publisert: 2018-12-10 11:33:25.0 
Oppdatert: 2018-12-12 14:41:08.0

STAN ELHUB TIMM NETT NOR

I forbindelse med den siste milepælen før Elhub settes i drift 18.februar, har 107 nettselskap fått varsel om tvangsmulkt, melder NVE i en pressemelding. Nettselskapene har ikke oppfylt kravene til daglig rapportering av timesverdier og har kort tid på å rette problemet.

Kan måtte utsette oppstart

Den 7.desember mottok NVE statusrapport fra Elhub på den siste av milepælene før Elhub-oppstarten. Milepæl 11 består av krav til datakvalitet og krav om daglig rapportering av timeverdier. De fleste avvikene er knyttet til rapportering av timeverdier til Elhub, heter det i pressemeldingen. 

–  Daglig rapporteringen av timeverdier til Elhub er en viktig test ved M11 som vil vise om nettselskapene er klare for oppstart av Elhub. Om vi ikke ser en klar forbedring innen fristen 17. desember 2018 kan det bli nødvendig å utsette oppstart av Elhub, sier NVE-direktør Ove Flataker i pressemeldingen. 

Kort tid til retting

At kravene til datakvalitet ble overholdt ved den siste milepælen kom trolig ikke som en overraskelse, da dette punktet var en slags dobbeltsjekk av kravene til milepæl 10. Som Europower tidligere har omtalt endte kun tre nettselskap med å betale dagbøter i forbindelse med milepæl 10. Denne gangen har nettselskapene dårlig tid dersom de vil unngå dagbøter.

- Siden det nå er kort tid igjen til oppstart av Elhub, vil ikke nettselskapene få like mye tid til å rette avvik som ved tidligere milepæler. Det er derfor viktig at alle nettselskap gjør det som er nødvendig for å gjennomføre daglig rapportering av timeverdier, sier Flataker i pressemeldingen.