Det var langt flere leverandørskifter i Norge i tredje kvartal i år enn det har vært i tilsvarende periode tidligere. Likevel har over halvparten av forbrukerne aldri skiftet leverandør.  Illustrasjonsfoto: Haakon Barstad
Det var langt flere leverandørskifter i Norge i tredje kvartal i år enn det har vært i tilsvarende periode tidligere. Likevel har over halvparten av forbrukerne aldri skiftet leverandør. Illustrasjonsfoto: Haakon Barstad

Flere skifter strømselskap, men halvparten har aldri byttet

Det ble foretatt flere leverandørskifter i tredje kvartal i år enn i fjor. Samtidig viser en ny undersøkelse at hele 55 prosent aldri har skiftet leverandør.

Publisert: 30. November 2018, 10:09  
Oppdatert: 30. November 2018, 10:21

NVE PDIR HUSH PRIS CERT NOR

I tredje kvartal ble det foretatt 137.400 leverandørskifter i husholdningsmarkedet. Det er syv prosent høyere enn samme kvartal i fjor. Det er 4,5 prosent høyere enn forrige kvartal i 2018, da det ble foretatt 131.500 leverandørskifter. Det viser NVEs Leverandørskifterapport for tredje kvartal 2018. 

Den siste kvartalsrapporten viser samtidig at markedsandelen til den dominerende lokale leverandøren til husholdningskunder er på hele 69 prosent. Denne andelen har vært stabil over lengre tid, hvilket tyder på at mange husholdninger fortsatt holder seg til den lokale leverandøren i konsesjonsområdet. Samtidig vet vi at flere av de store leverandørene driver aktivt arbeide med «win-back» av kunder, som bidrar til å holde denne stabiliteten.

  

Over halvparten har aldri byttet

Selv om det i tredje kvartal i år er foretatt flere leverandørskifter enn tilsvarende kvartal de siste fem årene, er det nok fortsatt mange som ikke bytter leverandør. En undersøkelse som Sentio Reseach  nylig har foretatt viser at 55 prosent av norske forbrukere aldri har byttet leverandør eller søkt informasjon om nye strømleverandør.

Sammenlignes norske forbrukere med de danske, er de likevel svært aktive når det gjelder å skifte strømleverandør. I Danmark har nemlig 71 prosent aldri byttet eller søkt informasjon om å skifte leverandør. Finnene er best i Norden med 47 prosent, mens svenskene er noe mindre aktive. Der har 60 prosent av forbrukerne ikke har byttet leverandør ennå.

    

Flere skifter blant næringskunder

Undersøkelsen fra NVE viser at det er flere næringskunder som foretar leverandørskifter.  Blant næringskundene ble det foretatt 14 100 leverandørskifter i tredje kvartal 2018, som er 16 prosent høyere sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.