Senterpartiets Kjersti Toppe stilte samferdselsminister Jon Georg Dale kritiske spørsmål om vindkraft på Stortinget onsdag. Foto: Fra Stortingets videoarkiv
Senterpartiets Kjersti Toppe stilte samferdselsminister Jon Georg Dale kritiske spørsmål om vindkraft på Stortinget onsdag. Foto: Fra Stortingets videoarkiv

Sp bekymret for manglende vindkraft-kunnskap

Senterpartiet er bekymret for at det ikke finnes nok kunnskap om langtidsvirkningene av vindkraften når den nasjonale vindkraftrammen utarbeides.

Publisert: 2018-11-29 11:27:03.0 
Oppdatert: 2018-11-30 16:02:21.0

OED VIND NVE POLI NOR

I spørretimen på Stortinget onsdag stilte Senterpartiets Kjersti Toppe kritiske spørsmål om utarbeidelsen av den nasjonale rammen for vindkraft.

– Ifølge Miljødirektoratets temarapporter har man ikke nok kunnskap om hvilke områder som har nok verdi. Det er også tvilsomt om man har nok kunnskap om konsekvensene for reiseliv og turisme. Hva gjør statsråden for å sikre et oppdatert kunnskapsgrunnlag slik at Stortingets forutsetning om konfliktdemping og forutsigbarhet blir oppfylt, spurte Toppe.

  

Bred høring

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) svarte på vegne av energiministeren. Han påpekte at forslaget NVE sender til OED, skal ut på en bred høring der det også blir lokale innspillsmøter slik at lokale og regionale aktører kan komme til orde.

– I dette arbeidet vil det heilt sikkert kome fram tema der ein manglar kunnskap, og det vil også vere viktig informasjon for vidare arbeid, sa Dale.

Han understreket at arbeidet med den nasjonale rammen tar for seg hele landet, og at det da naturligvis vil være snakk om virkninger på et noe overordnet nivå.

– Konsesjonsbehandling av det enkelte, konkrete vindkraftprosjekt vil være som i dag. Det er først her at de lokale virkningene kan vurderes i detalj. Alle potensielle prosjekter skal konsekvensutredes grundig, sa Dale.

Statsråden tror ikke at vi helt kan unngå konflikter knyttet til vindkraft, og at det vil bli enda viktigere å styre lokaliseringen til de samlet sett beste områdene nå som vindkraften blir mer lønnsom.

  

Mangler kunnskap

Toppe ble imidlertid ikke beroliget av svaret.

– Min bekymring er at Miljødirektoratet i sin temarapport skriver at de ikke har nok kunnskap om langtidsvirkningene for etablering av vindkraftanlegg med hensyn til friluftsliv. De skriver i sin rapport at de ikke har tilstrekkelig kunnskap til å slå fast hvilke konkrete, større, sammenhengende naturområder som har størst verdi, og de kan ikke bidra med forslag til konkrete områder som kan ekskluderes i sammenheng med Nasjonal ramme. Da har vi et problem, sa hun.

– Burde man ikke ha involvert både befolkning og lokalsamfunn når kunnskapsgrunnlaget, blant annet når det gjelder friluftsliv og natur, er så tynt fra Miljødirektoratet, spurte Toppe.

  

Viser til høringene

Dale svarte med å påpeke at Miljødirektoratet bidrar aktivt til det arbeidet som nå blir gjort, og at kunnskapen utvikler seg underveis.

– Den måten vi ofte involverer andre aktører enn fagmyndighetene på, er gjennom høringsprosesser, basert på et faglig grunnlag. At en har et faglig fundamentert grunnlag å gi sine innspill på, tror jeg gir gode avgjørelsesprosesser, også lokalt. Høringene bidrar ofte med ny eller oppdatert kunnskap, som er grunnlag for regjeringas videre arbeid med dette. Det er jeg helt sikker på vil skje i denne omgangen også. Jeg mener derfor at den prosessen som det er lagt opp til, fullt ut kan ivareta disse hensynene. Men vi er opptatt av at vi skal komme ut med et best mulig kunnskapsgrunnlag. Det sikrer vi også gjennom at vi har mye mer detaljerte gjennomganger i samband med konsesjonsbehandlingen av de enkelte søknadene, sa Dale.

Toppe viste videre til at NVE har foreslått at man skal sitte igjen med 15-20 områder, av de 43 som nå analyseres, og spurte om dette var forsvarlig sett i lys av at det er store kunnskapshull.

– Det har jeg ikke tenkt avklare nå, ganske enkelt fordi det er et arbeid som nå blir gjort, og som skal landes våren 2019, og jeg synes det ville vært uklokt, både av meg og av regjeringen, å konkludere før vi har sett det faglige grunnlaget for de vurderingene vi skal gjøre, svarte Dale.