Den første elbilfergen, Ampere (bildet), hadde batteriipakker på land. Foto: Enova
Den første elbilfergen, Ampere (bildet), hadde batteriipakker på land. Foto: Enova

Vil ha batteripakkene på land

Energi Norge vil sette fergenes batteripakker på land for å redusere behovet for oppgradering av strømnettet.

Publisert: 2018-11-26 11:15:39.0 
Oppdatert: 2018-11-27 14:59:26.0

ENFO NETT MD GRIF NOR

Energi Norge er positivt innstilt til landstrøm, men påpeker i et innspill til Klima- og miljødepartementet at det utfordrende for strømnettet siden store effektmengder skal leveres over kort tid til batterier om bord.

«Det er kostbart, da store nettinvesteringer står ‘ubrukt’ store deler av døgnet», skriver bransjeorganisasjonen i et brev som Europower har sett.

Den første elfergen, Ampere, hadde batteripakker på land, noe som reduserte behovet for nettinvesteringer betydelig.

«Nå oppfatter vi at rederiene ikke ønsker batterier på land av ulike årsaker; sett fra rederiene kan det være ære rasjonelt – men sett fra kraftsystemet og hva som er samfunnsøkonomisk riktig, kan det være feil. Batteripakker på land vil øke landstrøminvesteringen, men kan samtidig redusere nettinvesteringene betydelig samt redusere nettleie-kostnaden ved redusert effekuttak og bedret brukstid», skriver Energi Norge.

  

Vil kreve analyser

Bransjeorganisasjonen mener det er viktig at det ved større utbygninger og forsterkninger gjennomføres gode analyser hvor alle investeringer sees i sammenheng, for å sikre den beste samfunnsøkonomiske løsningen.

«Det er per i dag ingen som tar et slikt overordnet ansvar. For å sikre at slike analyser gjennomføres, ser vi ikke bort fra at det bør stilles krav om dette fra eksempelvis Enova for å kunne gi støtte», skriver Energi Norge.

En av løsningene for å redusere nettinvesteringer, er bruk av utkoblbar tariff, hvor kunden kan kobles ut ved anstrengte situasjoner i kraftsystemet.

«Slike tariffer kan medføre reduserte investeringer i betydelig omfang», skriver Energi Norge.

Nettselskapene er ikke forpliktet til å tilby slike tariffer, men det kan ifølge Energi Norge likevel være nyttig at myndighetene oppfordrer til bruk av slike tariffer.

  

Vil ha mer hybriddrift

Så å si alle båtene som nå bygges er ifølge Energi Norge hybride, og kan driftes i lange perioder uten strøm.

«Samtidig er rederiene skeptisk til bruk av slike tariffer, da det å være uten strøm i enkelte perioder kan medføre ‘straff’ fra Fylkeskommunene fordi utslippene overstiger avtalte grenser i korte perioder. Skal en samfunnsøkonomisk løsning bli optimal, må regelverket for utslipp sees i sammenheng med alternativkostnadene for utbygging av mere nett», skriver Energi Norge.

Kraftbransjens organisasjon påpeker også at elektrisitet og batterier ikke løser alle utfordringer innen skipsfarten på kort og mellomlang sikt.

«Ett alternativ kan være fornybart hydrogen, som kan produseres på kaia og samtidig utnytte strømnettet ved at produksjonen skjer når skip ikke lader – noe som vil redusere nettleiekostnadene ved nett betydelig. […] For å kunne få til slike løsninger, må regelverket […] for bruk av hydrogen (oppbevaring, tanking mm.) avklares så raskt som mulig. Myndighetene bør også igangsette en pilot for å teste ut bruk av hydrogen lokalt», skriver bransjeorganisasjonen.