KrFs nestleder og finanspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad har vært sentral i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene. Han husket forslaget om utjevning av nettleien. Foto: Fartein Rudjord
KrFs nestleder og finanspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad har vært sentral i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene. Han husket forslaget om utjevning av nettleien. Foto: Fartein Rudjord

Enighet om å utrede likere nettleie

Blant verbalforslagene i budsjettavtalen mellom KrF og regjeringspartiene, kommer det frem at regjeringene på nytt skal utrede utjevning av nettleien.

Publisert: 2018-11-21 12:12:10.0 
Oppdatert: 2018-11-22 10:54:28.0

POLI NETT GRIF NOR

I tillegg til å flytte på penger, er det vanlig at budsjettforlik inneholder en rekke anmodningforslag som en del av forliket. Blant de 20 forslagene finner vi følgende som nummer 16:

«Stortinget ber regjeringen utrede hvordan man kan utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett. Utredningen skal omfatte virkemidler som frimerkeprinsippet, utjevning av ikke-påvirkbare faktorer, og for øvrig tiltak som bedrer konkurransen og bidrar til likere priser og en sikker strømforsyning til lavest mulig kostnad for strømkundene. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med dette som en egen sak.»

De som kjenner historien vet at det var KrF som fremmet forslag om å utrede utjevning av nettleien, og forslaget ble enstemmig vedtatt på Stortinget, selv om Høyre og Frp sa de var skeptiske.

Stortinget ga altså tydelig beskjed om at regjeringen skulle utrede hvilke muligheter som finnes, men olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg utførte ikke ordren.

I stedet for å gjennomføre en utredning, brukte han seks sider av sin budsjettproposisjon til å argumentere imot at nettleie bør jevnes ut, og avsluttet med følgende kommentar:

– Med bakgrunn i denne gjennomgangen anses anmodningsvedtaket som fulgt opp, heter det i budsjettet.

Men der tok altså Freiberg feil. KrF har i budsjettforhandlingene fått regjeringspartiene med på at saken skal behandles skikkelig, og at det må legges frem en egen sak.

Men som man leser i forslaget, man er enig om en skikkelig utredning, ikke at nettleien skal jevnes ut. At denne saken kom med i et begrenset antall verbalforslag, viser imidlertid at KrF holder den høyt, og regjeringspartiene ikke stritter fullstendig imot. Det kan være avgjørende siden det er de samme fire partiene som nå forhandler om en ny regjeringserklæring.