Konsernsjef i Hafslund Eco, Finn Bjørn Ruyter, må snart gjøre noe med Hafslund-logoen. Først fikk han Eco, torsdag ble samtaler med Eidsiva kjent, og fredag et oppkjøpstilbud av Fredrikstad Energi. Foto: Haakon Barstad
Konsernsjef i Hafslund Eco, Finn Bjørn Ruyter, må snart gjøre noe med Hafslund-logoen. Først fikk han Eco, torsdag ble samtaler med Eidsiva kjent, og fredag et oppkjøpstilbud av Fredrikstad Energi. Foto: Haakon Barstad

Eidsiva den ene dagen, Fredrikstad den neste

Torsdag ble det kjent at Hafslund Eco og Eidsiva kan bli slått sammen. Fredag viser det seg at Hafslund også er i en prosess for å ta over Fredrikstad Energi.

Publisert: 16. November 2018, 14:55  
Oppdatert: 19. November 2018, 09:26

HNA EIDA OSEN FUSJ PROD NETT VANN NOR

Hafslund Eco eier allerede 49 prosent av Fredrikstad Energi. Ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård, bekrefter til Europower at Hafslund har signalisert at de ønsker å ta over hele selskapet.

– Hafslund har ikke kommet med et konkret tilbud, men de har skissert forskjellige alternativer for å starte en dialog med Fredrikstad kommune, sier ordføreren.

Han forteller at det er Hafslund, ikke Oslo kommune, som står bak initiativet.

– Fredrikstad kommune eier jo Fredrikstad Energi sammen med Hafslund, og det er ikke oppsiktsvekkende at to eiere snakker sammen om strukturelle forhold i et selskap, sier han.

– Men er det en nytt initiativ fra Hafslund som nå ligger på bordet?

– Ja, det er det, sier Nygård.

– Hva sier du som ordfører til invitasjonen?

– Vi ønsker å ha en prosess med Hafslund uten at det på noen som helst måte forskutterer et utfall, sier han.

– Om det blir slik at Hafslund får ta over hele Fredrikstad Energi, kan det være aktuelt for Fredrikstad kommune å bli deleier i Hafslund?

– Det er et av flere alternativer. Kjøp er en mulighet, fusjon er en mulighet, og å bli i selskapet sammen er en mulighet, sier ordføreren.

– Hva er den videre prosessen hos dere i denne saken?

– Formannskapet skal behandle saken førstkommende torsdag, og så går den videre til bystyret. 6. desember vil bystyret forhåpentligvis fatte et vedtak som gir formannskapet en fullmakt til å gå i en videre prosess, sier han.

Fredriksstad Blad var den første som omtalte tilbudet fra Hafslund.

  

Kan ta begge

At det to dager på rad blir kjent at Hafslund vil inn i andre store selskaper, viser at selskapet har ambisjoner.

– Er planen å bli nettkonge for hele Østlandet, Finn Bjørn Ruyter?

– He he, jeg har ikke noe kongemål, men Hafslund jobber aktivt med å se om det er mulig å lage større strukturer på både nett og produksjon, sier konsernsjefen i Hafslund Eco.

– Det er spesielt at det blir kjent samtidig at dere både vil inn i Eidsiva og ta over Fredrikstad.

– At det skjer samtidig er helt tilfeldig. Samtalene med Eidsiva ble kjent etter at Eidsiva hadde eiermøte i går, og tilbudet i Fredrikstad ble det kjent etter at kommunen sendte ut papirer til et formannskapsmøte. Så at de to sakene kommer på nesten samme tidspunkt er tilfeldig, men vi jobber jo med strukturelle løsninger, og det er ingen motsetning mellom Eidsiva og Fredrikstad, sier Ruyter.

– Så hvis det går veien og dere får ja begge steder, så har dere kapital og ressurser til å gjennomføre begge deler?

– Ja, det har vi. Vi eier allerede 49 prosent av Fredrikstad Energi, og hvis vi kommer til enighet med Fredrikstad kommune om et kjøp av resten, så har vi naturligvis kapital til det. Blir det noe med Eidsiva så er det snakk om rene fusjoner som ikke krever kapitalinnskudd. Så begge disse planene kan gjennomføres samtidig om vi får ja begge steder, sier han.

– Fredrikstad Energi eier Norgesnett. Er det kun nettselskapet dere er ute etter?

– Vi er interessert i hele selskapet med all den kompetansen de har, men det er klart at den største aktivaen er Norgesnett, sier Ruyter.

  

Sammenhengende nett

Norgesnett er det eneste nettselskapet som driver nett flere steder i landet uten at områdene henger sammen geografisk. De har i dag nettvirksomhet i Fredrikstad, i Follo, og på Askøy utenfor Bergen. Hvis Hafslund Nett får ta over, vil Fredrikstad og Follo henge sammen.

– Ja, vi har det hele overliggende regionalnettet, og det meste av nettvirksomheten imellom Fredrikstad og Follo. Så da blir det ett sammenhengende nettområde, sier Hafslund-sjefen.

– Og skulle det gå slik, så selger du vel nettvirksomheten på Askøy til BKK dagen etter at du har tatt over?

– Det vil jeg ikke kommentere, sier Ruyter.

Eidsiva-sjef Øistein Andresen var ikke kjent med at Hafslund er i samtaler med Fredrikstad kommune, men han er heller ikke overrasket.

– Alle snakker jo med alle i denne bransjen for tiden, sier Andresen til Europower.

– Hvordan vil et mulig oppkjøp av Fredrikstad Energi påvirke prosessen mot Eidsiva?

– Fra vårt ståsted kan jeg ikke se at det skulle påvirke prosessen. Dersom Hafslund skulle lykkes i å kjøpe nettet i Fredrikstad, så vil jo Hafslund ha et større nett og flere kunder å legge inn i det nye nettselskapet. Dette høres ikke negativt ut for vår del, og det vil ikke forsinke prosessen fra Eidsivas ståsted, sier Andresen.